Outsourcing księgowy

Prowadzenie księgowości jest znienawidzonym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Częste modyfikacje w polskim prawie podatkowym, a także poważne konsekwencje wynikające z najdrobniejszych nawet błędów, uchybień i zaniedbań przerażają biznesmenów. Z tego powodu najczęściej decydują się oni na tak zwany outsourcing księgowy, czyli zlecenie swoich finansów oraz całej dokumentacji osobom z zewnątrz, przeważnie specjalistycznym biurom rachunkowym, ale i również samodzielnym księgowym. Zabiegi tych podmiotów, gwarantują poprawność, a co się z tym wiążę także bezpieczeństwo….

Więcej

A czym są pasywa?

Pasywa to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Ich pojęcie wiąże się ściśle z bilansem przedsiębiorstwa, w którym zawarte są posiadane przez jednostkę gospodarczą aktywa i pasywa. Źródła finansowania majątku możemy podzielić na dwie główne grupy. Są to: → kapitały własne, → kapitały obce. Te pierwsze są wartościami wniesionymi do firmy przez jej właścicieli (głównie kapitał zakładowy) oraz środkami uzyskanymi w ciągu wykonywania działalności, a będącymi własnością przedsiębiorstwa (na przykład zysk wypracowany…

Więcej

Wiemy, co to bilans – przejdźmy do aktywów

Aktywa są to środki gospodarcze, kontrolowane przez podmiot gospodarczy, o wiarygodnie określonej wartości. Środki te uzyskane zostały w wyniku zdarzeń przeszłych, a w przyszłości wpłyną na korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwa. Aby dany zasób majątkowy można było zaklasyfikować do grupy aktywów, musi on spełniać następujące warunki: → jego wartość musi być wiarygodnie określona. Wartość aktywów można ustalić określając: 1. Koszt zakupu. 2. Wartość wytworzenia. 3. Wartość rynkową. → musi istnieć w rezultacie…

Więcej

Podstawy, czyli czym jest bilans?

Bilans to dwustronne zestawienie wartości składników majątkowych czyli aktywów i pasywów, które sporządza się w określonej formie i na określony dzień. Bilans zestawia się według wzoru opublikowanego w załączniku do Ustawy o rachunkowości. Aby prawidłowo sporządzić bilans, należy pamiętać o: → dokładnym oznaczeniu podmiotu, dla którego sporządza się bilans, → określeniu dnia bilansowego, czyli daty, na którą sporządzamy bilans, → wyznaczeniu jednostek, w których wskazywane są dane liczbowe, → wyszczególnieniu…

Więcej

Nadrzędne zasady rachunkowości

Pomiar wyniku finansowego oraz wycena składników bilansu – oto przedmioty zainteresowania rachunkowości. W związku z nimi powstały zasady, którymi należy się kierować, by ustalić wynik finansowy i dokonać wyceny bilansowej. Do nadrzędnych zasad rachunkowości należy zaliczyć: Zasadę wiernego obrazu, która mówi, że jednostka finansowa zobowiązana jest jasno i rzetelnie przedstawiać swoją sytuację majątkową. Należy przez to rozumieć, że do jej obowiązków zalicza się stosowanie nadrzędnych i szczegółowych zasad wyceny oraz…

Więcej

Księgowość internetowa

Księgowość internetowa to nic innego jak program, który umożliwia prowadzenie księgowości dla danej działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwo. Prowadzenie księgowości za pomocą tego narzędzia jest najbardziej opłacalne dla małych przedsiębiorstw, których przychód opiera się na dużej liczbie dokumentów zawierających małe kwoty. W tym przypadku oszczędności są największe, gdyż biura rachunkowe zainteresowane są liczbą dokumentów. Z serwisu korzystać powinni przedsiębiorcy prowadzący księgowość za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów. Księgowość internetowa zyskuje coraz…

Więcej

Pełna księgowość – obowiązki, zalety, wady

Pełna księgowość jest najbardziej skomplikowaną, zaawansowaną, ale również najbardziej precyzyjną formą ewidencji operacji gospodarczych, dzięki której możliwa jest analiza, kontrola oraz generacja informacji na temat sytuacji przedsiębiorstwa w określonym momencie bądź na przestrzeni jakiegoś okresu. Aby dowiedzieć się jakie formy działalności gospodarczych są zobowiązane do jej prowadzenia, należy kliknąć tutaj. Przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych zostały ujęte w Ustawie o rachunkowości. Z prowadzeniem pełnej księgowości, jako że związana jest ona…

Więcej

Forma trzecia- księga przychodów i rozchodów

Księgę przychodów i rozchodów mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie- osób fizycznych jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają wartości 1,2 mln euro w polskiej walucie. Osoby, które wybrały tą formę księgowości, zobowiązane są do składania deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami, prowadzenia ewidencji przychodów oraz kosztów, prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. KPiR możemy prowadzić jeśli wybraliśmy opodatkowanie liniowe…

Więcej

Kolejna forma- ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej. Wielkość podatku jest tutaj zależna od przychodów, które zostaną wygenerowane w toku prowadzonej działalności. Ustalając wielkość podatku nie możemy odliczyć kosztów. Z ryczałtu mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy założyli działalność indywidualną lub spółkę osobową pod warunkiem, że ich przychody nie przekraczają sumy 150 tysięcy euro. Chcąc wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, należy złożyć pisemne oświadczenie o wybraniu tej formy opodatkowania i…

Więcej

Pierwsza z uproszczonych form- karta podatkowa

Karta podatkowa jest najprostszą z form opodatkowania, która nie wymaga szczególnej znajomości przepisów czy skomplikowanych czynności. Wymaga jedynie wpłacania co miesiąc ustalonej kwoty, która nie zależy od generowanych przychodów. Stosują ją głównie małe przedsiębiorstwa nie zatrudniające wielu pracowników, posiadające swoją siedzibę w niewielkiej miejscowości. Większość biznesmenów zapewne chciałoby wybrać właśnie tą formę, jednak nie każdy może. Niestety przeznaczona jest ona dla nielicznych jednostek gospodarczych w tym głównie prowadzących działalność handlową,…

Więcej