W co zainwestować?

W co zainwestować?

Działalność przedsiębiorstwa może wiązać się również z prowadzeniem inwestycji, krótko lub długoterminowych. Nie zawsze jest to główna działalność, dlatego koszty i przychody z tego tytułu należą do działalności finansowej przedsiębiorstwa.   Pierwszym podziałem inwestycji w przedsiębiorstwach jest czas lokowania kapitału. Wyróżnia się więc inwestycje: Krótkoterminowe – trwające w terminie do 1 roku  Długoterminowe – trwające dłużej niż jeden 1 rok.  Wśród inwestycji krótkoterminowych wyróżnić można: nabyte akcji i udziały, inne papiery…

Więcej

Czym jest „amerykanka”

Z księgowością związane jest pojęcie „amerykanka”. Co ono oznacza? Pytanie jest bardzo dobre, gdyż wiele osób spotyka się z pojęciem, lecz nie do końca wie, o co w tym chodzi.   Chcą poruszyć dalej temat, należy wspomnieć o technikach prowadzenia księgowości (ewidencji gospodarczej). Mogą one być zarówno tradycyjne (forma przebitkowa, forma tabelaryczna, forma rejestrowa) oraz komputerowe (systemy komputerowe przeznaczone do prowadzenia księgowości).   Popularną „amerykanką” nazywa się tabelaryczną technikę księgowości, zaliczana do…

Więcej

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Prowadzenie księgowości jest zabiegiem bardzo problematycznym. Rozliczenia, sprawozdania, do tego liczne faktury i cała masa skomplikowanych akt skutecznie odstrasza przedsiębiorców, którzy w większości przypadków decydują się na zlecenie opieki nad własną dokumentacją specjalistycznym firmom. Outsourcing księgowy zapewnia poprawność naszym rozliczeniom, ale także oszczędność czasu oraz nerwów. Cóż, mowa tutaj jednak o profesjonalnych jednostkach. Niekompetentne podmioty mogą bowiem doprowadzić do poważnych kłopotów naszego przedsięwzięcia z fiskusem, co skutkować na pewno będzie…

Więcej

Obowiązki przedsiębiorcy względem dokumentacji firmowej

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do przechowywania dokumentów, powstających w firmie. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków, gdyż jego niedopełnienie może mieć bardzo poważne skutki, w przypadku wystąpienia kontroli podatkowej. Przedsiębiorca musi zadbać o to, aby dokumenty jakie przechowuje u siebie w firmie lub w miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych, były odpowiednio chronione przez: wglądem przez osoby nieupoważnione,  uszkodzeniem oraz zniszczeniem,  wprowadzeniem niedozwolonych zmian. Same warunki przechowywania to nie…

Więcej

Co zawiera informacja uzupełniająca?

Sporządzając sprawozdanie mikro jednostki należy wykonać bilans, rachunek zysków i strat oraz dołączyć informację uzupełniającą do sprawozdania. Taki sposób wykonywania sprawozdań finansowych jest znacznie prostszy. Procedura sporządzenia bilansu czy rachunku zysków i strat jest dobrze znana wszystkim, którzy się tym zajmują. Jednak jakie dane należy zawrzeć w informacji uzupełniającej? Odpowiadamy na to pytanie. Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego mikro jednostki zawiera:  kwotę zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń,…

Więcej

Obowiązek przedsiębiorcy – sprawozdanie finansowe

Przedsiębiorcy, objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej rachunkowości, zobowiązani są do sporządzania i składania corocznych sprawozdań finansowych. Termin ich złożenia w KRS  oraz w Urzędzie Skarbowym mija 31 marca.Sporządzenia sprawozdania finansowego dokonuje się pod koniec okresu sprawozdawczego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie musi zostać wykonane w taki sposób, aby odznaczało się rzetelnością i było zrozumiałe dla jego użytkowników.Powinno być również kompletne. Oznacza to, że gotowe sprawozdanie musi składać…

Więcej

FORMA PRZEBITKOWA

  O formie przebitkowej słyszało stosunkowo niewiele osób. Jest to jedna z form prowadzenia rozliczeń księgowych. Forma ta wpisuje się w kategorię technik ręcznych, ale pomimo tego faktu, można stosować maszyny księgujące. Forma przebitkowa polega na prowadzeni kart kontowych oraz tworzeniu kartotek. To bardzo korzystne rozwiązanie w porównaniu do prowadzenia zwartych ksiąg. Warto zaznaczyć, że liczba zakładanych kont, uwarunkowana jest indywidualną decyzją klienta. Co zawierają karty kontowe? Przede wszystkim oryginalne…

Więcej

Wirtualne biuro

Wirtualne biuro to usługa „polegająca na prowadzeniu obsługi biurowej przez osoby trzecie bez konieczności fizycznej obecności biura”. Usługa ta pozwala zaoszczędzić olbrzymie koszty związane z wynajmem lokalu, zakupem wyposażenia biura, a także z zatrudnieniem personelu. Do podstawowych zadań wirtualnego biura należy: odbiór telefonów i faksów, odbieranie i przesyłanie korespondencji, obsługiwanie skrzynki elektronicznej, przechowywanie dokumentów, wsparcie księgowe, rejestracja podmiotów gospodarczych.Dodatkowo wirtualne biura świadczą usługi z zakresu wynajmu doskonale wyposażonych biur, sal…

Więcej

Outsourcing księgowy

Prowadzenie księgowości jest znienawidzonym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Częste modyfikacje w polskim prawie podatkowym, a także poważne konsekwencje wynikające z najdrobniejszych nawet błędów, uchybień i zaniedbań przerażają biznesmenów. Z tego powodu najczęściej decydują się oni na tak zwany outsourcing księgowy, czyli zlecenie swoich finansów oraz całej dokumentacji osobom z zewnątrz, przeważnie specjalistycznym biurom rachunkowym, ale i również samodzielnym księgowym. Zabiegi tych podmiotów, gwarantują poprawność, a co się z tym wiążę także bezpieczeństwo….

Więcej

A czym są pasywa?

Pasywa to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Ich pojęcie wiąże się ściśle z bilansem przedsiębiorstwa, w którym zawarte są posiadane przez jednostkę gospodarczą aktywa i pasywa. Źródła finansowania majątku możemy podzielić na dwie główne grupy. Są to: → kapitały własne, → kapitały obce. Te pierwsze są wartościami wniesionymi do firmy przez jej właścicieli (głównie kapitał zakładowy) oraz środkami uzyskanymi w ciągu wykonywania działalności, a będącymi własnością przedsiębiorstwa (na przykład zysk wypracowany…

Więcej