Poznaj Biuro rachunkowe w Krakowie

Poznaj Biuro rachunkowe w Krakowie

Nasze biuro rachunkowe w Krakowie oferuje Państwu profesjonalną pomoc w zakresie prowadzenia księgowości. Zakres naszych usług stworzony został na podstawie doświadczenia oraz wiedzy specjalistów zatrudnionych w naszym biurze księgowym. Usługi księgowe świadczymy również za pośrednictwem Internetu. Pozwala nam to dotrzeć do przedsiębiorców z całej Polski. Od wielu lat pomagamy właścicielom firm w wypełnianiu terminowo obowiązków księgowych i podatkowych. Chętnie dzielimy się ze swoją wiedzą, której zastosowanie przynosi wiele korzyści we…

Więcej

Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa pobierana jest za: lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego do 50 mikrometrów grubości, pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego. UWAGA! Z opłaty zwolnione są bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych oraz oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem.  Od 2020 roku rozliczenie opłaty recyklingowej należy dokonywać do 15 dnia miesiąca po upływie kwartału. Należy…

Więcej

Co musi zawierać prawidłowo wystawiony paragon?

Prawidłowo wystawiony paragon musi składać się z elementów: nazwy firmy i adres siedziby gdzie prowadzona jest sprzedaż, imię i nazwisko osoby będącej jej właścicielem z adresem miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer wydruku paragonu fiskalnego, datę i dokładną godzinę sprzedaży, oznaczenie paragonu jako “paragon fiskalny”, nazwy sprzedanego produktu bądź wykonanej usługi która umożliwia ich bezproblemową identyfikację, jednostkową cenę sprzedanego wyrobu, zsumowaną wartość sprzedanych wyrobów, stawki podatku VAT, wartość rabatów…

Więcej

Płaca minimalna 2020

Pensja minimalna na 2020 rok została ustalona już we wrześniu 2019 roku. Rząd zdecydował, że najniższe wynagrodzenie brutto wyniesie od 1 stycznia 2600 złotych brutto, co daje wzrost o 350 złotych w stosunku do roku poprzedniego. Minimalna stawka godzinowa plasuje się na wysokości 17 złotych brutto.  Warto przypomnieć sobie pensje minimalne w ostatnich 5 latach: 2020 r. – 2600 zł brutto, 2019 r. – 2250 zł brutto, 2017 r. -…

Więcej

Jak utrzymać klienta i co zrobić, by wrócił?

Każda firma chce mieć Klientów, którzy wracają. Nie wystarczy po prostu stworzyć grupę w sieci społecznościowej, potrzebny jest klub zainteresowania i to taki, w którym uczestnik odniesie oczywiście korzyści. Prawdopodobnie wiele osób słyszało lub wiedziało o premiowych milach. W niektórych firmach jest to szczegółowa lista Klientów, którzy gromadzą mile za zakup danych usług. Są takie w różnych dziedzinach. Wszystko tutaj opiera się na oczekiwaniu na moment, w którym Klient będzie…

Więcej

Koronawirus w Polsce- Prawo Pracy

W związku z koniecznością przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Polsce, organy rządzące 8 marca 2020 r. wprowadziły ustawę koronawirusową. Ustawa określa prawa i obowiązki pracodawców i pracowników, na ten ciężki okres, w którym panuje koronawirus w Polsce. Pierwszą zasadą jest wprowadzenie pracy zdalnej, jeśli tylko jest to możliwe. Zarówno pracodawca musi postarać się umożliwić pracownikowi pracę w domu, jak i pracownik powinien stosować się do zaleceń pracodawcy….

Więcej

Skale podatkowe

Wybór skali podatkowej, jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie należy podjąć, rozpoczynając działalność gospodarczą. Wybór ten ma znaczny wpływ na dalsze funkcjonowanie firmy oraz jej przyszły stan finansowy. (więcej…)

Więcej

Czym są środki trwałe?

Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji jest ważne ze względu na możliwość zaliczenia wydatków związanych  ich zakupem do kosztów uzyskania przychodu. W praktyce oznacza to, że będziemy mogli dokonać amortyzacji tych środków, czyli rozłożyć w czasie koszty związane z ich wprowadzeniem do majątku firmy. (więcej…)

Więcej

Czy faktura musi być podpisana?

Faktura to podstawowy dokument funkcjonujący w obrocie gospodarczym, będący potwierdzeniem dokonania transakcji oraz skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego. Z tego powodu faktura VAT powinna zawierać wszystkie potrzebne dane, a jeszcze niedawno kwestią sporną było to, czy powinna zostać własnoręcznie podpisana przez stronę wystawiającą.  (więcej…)

Więcej

Likwidacja stanowiska pracy i odprawy dla pracowników

Pracodawca niekiedy może być zobowiązany do wypłacenia pracownikom odprawy pieniężnej. Przysługują im one jedynie w sytuacji, gdy umowa ulega rozwiązaniu z winy pracodawcy, gdy w firmie pracuje co najmniej 20 osób i jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni rozwiązanie stosunku pracy obejmuje poniższe kryteria. (więcej…)

Więcej