Przedłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców do 24 grudnia

Pandemia COVID-19 wielu osobom przysporzyła problemów oraz utrudnień. Szczególny problem mieli rodzice, który z powodu obostrzeń związanych z koronawirusem musieli zostać w domu i zaopiekować się dziećmi. Zamknięcie placówek edukacyjnych, do których należą: – szkoły, – żłobki, – przedszkola, zmusiło rodziców do pozostania w domu. Osoby, które nie mają możliwości pracy zdalnej, ale posiadają ubezpieczenie chorobowe mają możliwość ubiegania się o uzyskanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wielu pracodawców wprowadziło elastyczny czas…

Więcej

Podatek PIT

Podatek PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem bezpośrednim obejmującym dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. (więcej…)

Więcej

Polityka rachunkowości – podstawowe informacje

Polityka rachunkowości ma na celu określenie pewnych kluczowych kwestii regulujących wszystkie działania podejmowane w ramach prowadzenia księgowości firmy. 4 najważniejsze zagadnienia, które określa dotyczą: – roku obrachunkowego oraz okresów sprawozdawczych, – metody ustalania wyniku finansowego, wyceny aktywów i pasywów, – sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, – systemu związanego z ochroną danych i zbiorów danych. Na podstawie polityki rachunkowości ocenia się czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób należyty. W polityce rachunkowości…

Więcej

Zmiany dotyczące WIS od 2021

Rok 2021 przyniesie wiele zmian podatkowych. Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt ustawy. Zmiany w kwestii fakturowania, eksportu czy pakiet slim VAT to tylko część modernizacji. W ramach ustawy doprecyzowano konstrukcję VAT dotycząca między innymi WIS (Wiążącej informacji stawkowej) czyli decyzji ułatwiającej stosowanie przepisów związanych z VAT i ich ochronę tym zakresie. WIS obowiązuje od 1 listopada 2019 roku, i od tego momentu podatnicy mają możliwość występowania z wnioskiem o jego…

Więcej

JPK_V7- kody grup towarowych

Wejście w życie nowej struktury JPK V7 spowodowało zmiany w oznakowaniu faktur sprzedażowych. W przeciwieństwie do dotychczasowych plikach JPK VAT, w JPK V7 obowiązkiem jest stosowanie kodów GTU. Kody Grup Towarowych wprowadzone zostały w szczególności, aby wyróżnić czynności najbardziej narażone na nadużycia podatkowe. Kody towarowe oznakowane są symbolem GTU wraz z odpowiednim numerem od 1 do 13, który dopasowany jest do poszczególnych grup towarów i usług. Kody GTU przeznaczone są…

Więcej

Mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment) obowiązuje już od 2018 roku. Celem jego wprowadzenia jeszcze uszczelnienie systemu podatkowego obowiązującego w Polsce oraz walka z wyłudzeniami podatku VAT. Mechanizm polega na stosowaniu podzielonego systemu płatności w transakcjach między firmami. W początkowych etapach jego wprowadzania był dobrowolny. Od 2019 roku split payment stał się obowiązkowym narzędziem przy realizacji transakcji sprzedaży towarów i usług. Warto zaznaczyć, że obowiązkowy split payment ma miejsce, gdy kwota faktury przekracza…

Więcej

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy zaliczany jest do podatków pośrednich. Warto również zaznaczyć, ze ten rodzaj podatku możemy określić mianem podatku konsumpcyjnego, czyli jest zawarty w cenach artykułów i dóbr materialnych podlegających powszechnej konsumpcji. Podatek wpływa znacząco na cenę wyrobu. Podatek akcyzowy dotycz tylko niektórych kategorii wyrobów określonych przepisami podatkowymi. W skład tego rodzaju wyrobów wchodzą: – wyroby energetyczne – energia elektryczna – napoje alkoholowe – wyroby tytoniowe. Istnieje możliwość, aby podatkiem akcyzowym…

Więcej

Jednolity podatek

W 2018 roku w życie miał wejść ma jednolity podatek, w celu zastąpienia PIT, CIT oraz składki ZUS oraz NFZ. Stawki wszystkich danin miały być dość wysokie i wynosić od 19,5% do nawet 40%. (więcej…)

Więcej

Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa jest organem administracji skarbowej i celnej w Polsce. Jest to organ, którego zadaniem jest kontrola wypełnianych obowiązków podatkowych przez podatników oraz weryfikacja prawidłowości. Definicja ustawowa: Art. 1 ust. 2–3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej stanowi, że: 2. KAS [Krajowa Administracja Skarbowa] stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych,…

Więcej

Zmiany z 9% stawką CIT

Rząd planuje nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  ma zostać podniesiony limit przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9% stawki CIT. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyróżnia dwie stawki podatku CIT: 19% liczona od podstawy opodatkowania, 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych Obecnie, aby skorzystać z niższej, 9% stawki podatku należy spełnić…

Więcej