Mailing reklamowy

Mailing reklamowy jest odmianą marketingu internetowego, jego najważniejszą cechą jest wykorzystanie poczty internetowej jako narzędzia reklamy. Polega on na wysyłaniu na podane adresy e-mail potencjalnych klientów odpowiednio przygotowane wiadomości. Mają one na celu zachęcenie odbiorców do skorzystania z oferty firmy.  Zalety mailingu reklamowego: Masowość – żadne medium internetowe nie ma takiego zasięgu jak e-mail. Wysyłanie mailingu jest możliwe do dowolnego miejsca na świecie. Niski koszt i skuteczność – efektywność e-mail…

Więcej

Jakie zdarzenia nie podlegają rejestracji w KPiR?

Wbrew pozorom nie wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące danej firmy należy ujmować w KPiR. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokonuje się zapisu tylko tych zdarzeń, które powodują konsekwencję na gruncie podatku dochodowego. Jest kilka rodzajów operacji gospodarczych, które nie podlegają ewidencji w KPiR. Do tych operacji zalicza się między innymi: Otrzymanie zaliczki na poczet dostawy towarów, materiałów czy wykonania usługi. Nie stanowi to przychodu podlegającego opodatkowaniu, więc nie może zostać zarejestrowane…

Więcej

Co będą zawierać nowe JPK_VAT?

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym zawierającym informacje zarówno deklaracji VAT jak i ewidencji VAT. Plik będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT: – podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składać jeden dokumentem – podatnicy rozliczający się kwartalnie będą składać JPK_VAT także za okresy miesięczne, z tym że za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji. Pliki JPK_VAT w nowej formie należy składać do 25 dnia…

Więcej

Czym jest sponsoring?

Sponsoring jest umową partnerską, która zakłada wzajemne świadczenia sponsora i sponsorowanego.  sponsor – firma lub osoba prywatna zainteresowana promowaniem siebie lub swoich produktów i ponosząca z tego powodu określone koszty, sponsorowany – osoba lub instytucja korzystająca ze świadczeń. Sponsoring można także rozumieć jako finansowe, usługowe lub rzeczowe wsparcie innego podmiotu, którego celem jest zapewnienie przedsiębiorstwu korzyści rynkowych. Sponsoring w ostatnich latach zyskał na znaczeniu. Najważniejsze czynniki, które się do tego…

Więcej

Firmowa pieczątka

Prowadzenie firmy to przede wszystkim podpisanie dziesiątek dokumentów wraz z opatrywaniem ich odpowiednimi pieczątkami. Obecnie niemal każdy z przedsiębiorców posiada własną pieczątkę.  Większa wiarygodność dokumentów – dzięki podbiciu dokumentu pieczęcią firmową oraz podpisie osoby uprawnionej dokumenty wysyłane do kontrahentów, czy podpisywane w urzędach zyskują na wiarygodności. W końcu wiele z nich posiada specjalne rubryki na umieszczenie odbitki z nazwą i numerem REGON firmy.  Tym, kto niejako zmusza przedsiębiorców do posiadania…

Więcej

“Należyta staranność” – czym jest?

W kwestii odliczeń VAT pojęcie należytej staranności pojawia się bardzo często. Istotne jest również to, że podatnicy często oskarżani są z tego tytułu o niedotrzymanie należytej staranności. Czemu jest to jednak tak ważne i co należy w tej kwestii zrobić? Dochowanie należytej staranności jest niezwykle korzystne dla udostępnienia podatnikowi przez fiskusa możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT. Według Trybunału Sprawiedliwości – jeżeli spełnione zostały wszelkie formalne i materialne przesłanki odliczenia, to…

Więcej

Zerowy PIT dla młodych

Niedawno została przyjęta nowelizacja przepisów, która ma zacząć obowiązywać od sierpnia 2019 roku. Nowa ulga PIT dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Z ulgi może skorzystać ponad 2 mln osób. Ulga dotyczyć będzie przychodów z pracy oraz umów zlecenia do wysokości 85 528…

Więcej

Sprzedaż ratalna – czym się cechuje i jakie warunki należy spełnić?

Sprzedaż ratalna jest często praktykowanym przez przedsiębiorców sposobem oferowania towarów klientom, którzy nie posiadają w momencie transakcji sprzedaży pełnej kwoty zapłaty. Pod pojęciem sprzedaży Kodeks Cywilny definiuje umowę, w której sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy, towarów lub usług i wydaje mu ową rzecz, a kupujący w zamian zobowiązuje się do odebrania przedmiotu i wypłaty należnej zapłaty. W przypadku sprzedaży ratalnej następuje ona w ramach działalności przedsiębiorstwa…

Więcej

Faktura korygująca

Faktura korygująca to specyficzny dokument księgowy. Wystawiana jest przez sprzedawcę w ściśle określonych sytuacjach np. zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania czy też zwrot towarów lub udzielenie rabatu. W zależności od przyczyny wystawienia korekty, różne są sposoby postępowania z nią.  Ustawa o VAT określa sytuację, w których podatnik jest zobligowany do wystawienia faktury korygującej. Wśród nich należy wyróżnić trzy grupy: zmniejszające podstawę opodatkowania, zwiększające podstawę opodatkowania, stwierdzające inne pomyłki. Prawo do…

Więcej