Jak utrzymać klienta i co zrobić, by wrócił?

  Każda firma chce mieć klientów, którzy wracają. Nie wystarczy po prostu stworzyć grupę w sieci społecznościowej, potrzebny jest klub zainteresowania i to taki, w którym uczestnik odniesie oczywiście korzyści. Prawdopodobnie wiele osób słyszało lub wiedziało o premiowych milach. W niektórych firmach jest to szczegółowa lista klientów, którzy gromadzą mile za zakup danych usług. Są takie w różnych dziedzinach. Wszystko tutaj opiera się na oczekiwaniu na moment, w którym klient…

Więcej

Koronawirus w Polsce- Prawo Pracy

W związku z koniecznością przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Polsce, organy rządzące 8 marca 2020 r. wprowadziły ustawę koronawirusową. Ustawa określa prawa i obowiązki pracodawców i pracowników, na ten ciężki okres, w którym panuje koronawirus w Polsce. Pierwszą zasadą jest wprowadzenie pracy zdalnej, jeśli tylko jest to możliwe. Zarówno pracodawca musi postarać się umożliwić pracownikowi pracę w domu, jak i pracownik powinien stosować się do zaleceń pracodawcy….

Więcej

Skale podatkowe

Wybór skali podatkowej, jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie należy podjąć, rozpoczynając działalność gospodarczą. Wybór ten- ma znaczny wpływ na dalsze funkcjonowanie firmy oraz jej przyszły stan finansowy. (więcej…)

Więcej

Czym są środki trwałe?

Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji jest ważne ze względu na możliwość zaliczenia wydatków związanych  ich zakupem do kosztów uzyskania przychodu. W praktyce oznacza to, że będziemy mogli dokonać amortyzacji tych środków, czyli rozłożyć w czasie koszty związane z ich wprowadzeniem do majątku firmy. (więcej…)

Więcej

Czy faktura musi być podpisana?

Faktura to podstawowy dokument funkcjonujący w obrocie gospodarczym, będący potwierdzeniem dokonania transakcji oraz skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego. Z tego powodu faktura VAT powinna zawierać wszystkie potrzebne dane, a jeszcze niedawno kwestią sporną było to, czy powinna zostać własnoręcznie podpisana przez stronę wystawiającą.  (więcej…)

Więcej

Likwidacja stanowiska pracy i odprawy dla pracowników

Pracodawca niekiedy może być zobowiązany do wypłacenia pracownikom odprawy pieniężnej. Przysługują im one jedynie w sytuacji, gdy umowa ulega rozwiązaniu z winy pracodawcy, gdy w firmie pracuje co najmniej 20 osób i jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni rozwiązanie stosunku pracy obejmuje poniższe kryteria. (więcej…)

Więcej

Poprawne terminy wystawienia faktury na żądanie

Wystawienie faktury na żądanie w przypadku transakcji pomiędzy dwiema firmami, najczęściej odbywa się od razu po zakończeniu zakupu. Ułatwia to również terminowe regulowanie należności finansowych, czyli chroni interes sprzedawcy towaru lub usługi. (więcej…)

Więcej

Działalność nierejestrowana 2020

W 2020 roku pensja minimalna wzrośnie do 2600 zł. Dla sporej części przedsiębiorców nie jest to dobra informacja, ale dla osób prowadzących lub myślących o działalności nierejestrowanej już owszem. Wynika to z tego, że limit dla tej formy działalności uzależniony jest od pensji minimalnej. (więcej…)

Więcej

Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu faktur?

Najważniejszą rzeczą przy wystawianiu faktury jest to, aby robić to poprawnie, czyli zgodnie z przepisami prawa. Należy pamiętać o tym, że prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać określone przez odpowiednie zarządzania elementy. Wśród nich znajdują się m.in. stawka podatku VAT, dane stron, czy też ilość sprzedanych towarów lub usług. (więcej…)

Więcej

Obowiązek przedsiębiorcy – sprawozdanie finansowe

Przedsiębiorcy, objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej rachunkowości, zobowiązani są do sporządzania i składania corocznych sprawozdań finansowych. Termin ich złożenia w KRS  oraz w Urzędzie Skarbowym mija 31 marca. Sporządzenia sprawozdania finansowego dokonuje się pod koniec okresu sprawozdawczego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. (więcej…)

Więcej