Indywidualne mikrorachunki podatkowe

W styczniu bieżącego roku, wdrożone zostały nowe przepisu podatkowe, które zapewniły powstanie indywidualnych rachunków dla każdego podatnika. Rachunki zostały wygenerowane dla podatników posiadających numer PESEL lub NIP – czyli dla wszystkich niezależnie od tego czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie. Rachunki służą do wpłacania wszystkich zobowiązań podatkowych, zarówno z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT, od osób prawnych – CIT jak i podatku od towarów i usług -…

Więcej

Został miesiąc na zgłoszenie firmy do CRBR

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce mają jeszcze miesiąc na złożenie wniosku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara w wysokości nawet 1 miliona złotych. Rejestr prowadzony przez Ministerstwo Finansów ma na celu gromadzić informacje na temat osób fizycznych sprawujących bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego. Do zgłoszenia firmy do rejestru zobowiązane są spółki z o.o., proste spółki akcyjne, spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i…

Więcej

Procedura składania czynnego żalu

Przedsiębiorca, który zapomniał złożyć deklarację podatkową lub uiścić należność z tytułu podatku, może podjąć próbę uniknięcia konsekwencji poprzez złożenie czynnego żalu. Zawiadomienie organów podatkowych o popełnionym błędzie lub nieterminowym wywiązaniu się z obowiązków podatkowych może być skuteczne tylko jeśli spełnionych zostanie kilka warunków. Przepisy prawa nie określają ściśle terminu, w jakim należy złożyć pismo. Aby było ono skuteczne musi jednak zostać przesłane zanim popełnienie zabronionego czynu zostanie udokumentowane i zanim…

Więcej

Podatek od seriali

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadza zmianę w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, która jest istotna dla nadawców VOD (takich jak np. Netflix, Ipla, Player, HBO GO, Cda i inne platformy streamingowe). Nowe przepisy zobowiązują podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie do dokonywania wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki filmowej w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na…

Więcej

Podatek leśny

Podatek leśny jest to podatek bezpośredni płacony w gminach. Ta forma opodatkowania w sporym stopniu zbliżona jest do podatku rolnego, obejmująca swoim zakresem powierzchnię lasu, wyrażoną w hektarach. (więcej…)

Więcej

Jak sporządzić nowy JPK-VAT?

Zgodnie z tym, co zostało zaplanowane, nowa wersja pliku JPK-VAT będzie dokumentem elektronicznym, gdzie znajdować będą się zarówno deklaracje VAT, jak i cała ewidencja VAT. Planuje się, że plik ten będzie regularnie wysyłany w terminie odpowiednim dla złożenia danej deklaracji, co automatycznie oznacza, że: – podatnicy rozliczający się miesięcznie, będą zobowiązani złożyć tylko jeden dokument, – podatnicy rozliczający się kwartalnie, będą składać również JPK-VAT za okresy miesięczne, aczkolwiek za pierwsze…

Więcej

Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa pobierana jest za: lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego do 50 mikrometrów grubości, pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego. UWAGA! Z opłaty zwolnione są bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych oraz oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem.  Od 2020 roku rozliczenie opłaty recyklingowej należy dokonywać do 15 dnia miesiąca po upływie kwartału. Należy…

Więcej

Co musi zawierać prawidłowo wystawiony paragon?

Prawidłowo wystawiony paragon musi składać się z elementów: nazwy firmy i adres siedziby gdzie prowadzona jest sprzedaż, imię i nazwisko osoby będącej jej właścicielem z adresem miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer wydruku paragonu fiskalnego, datę i dokładną godzinę sprzedaży, oznaczenie paragonu jako “paragon fiskalny”, nazwy sprzedanego produktu bądź wykonanej usługi która umożliwia ich bezproblemową identyfikację, jednostkową cenę sprzedanego wyrobu, zsumowaną wartość sprzedanych wyrobów, stawki podatku VAT, wartość rabatów…

Więcej

Płaca minimalna 2020

Pensja minimalna na 2020 rok została ustalona już we wrześniu 2019 roku. Rząd zdecydował, że najniższe wynagrodzenie brutto wyniesie od 1 stycznia 2600 złotych brutto, co daje wzrost o 350 złotych w stosunku do roku poprzedniego. Minimalna stawka godzinowa plasuje się na wysokości 17 złotych brutto.  Warto przypomnieć sobie pensje minimalne w ostatnich 5 latach: 2020 r. – 2600 zł brutto, 2019 r. – 2250 zł brutto, 2017 r. -…

Więcej

Jak utrzymać klienta i co zrobić, by wrócił?

Każda firma chce mieć Klientów, którzy wracają. Nie wystarczy po prostu stworzyć grupę w sieci społecznościowej, potrzebny jest klub zainteresowania i to taki, w którym uczestnik odniesie oczywiście korzyści. Prawdopodobnie wiele osób słyszało lub wiedziało o premiowych milach. W niektórych firmach jest to szczegółowa lista Klientów, którzy gromadzą mile za zakup danych usług. Są takie w różnych dziedzinach. Wszystko tutaj opiera się na oczekiwaniu na moment, w którym Klient będzie…

Więcej