Zmiany z 9% stawką CIT

Rząd planuje nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  ma zostać podniesiony limit przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9% stawki CIT. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyróżnia dwie stawki podatku CIT: 19% liczona od podstawy opodatkowania, 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych Obecnie, aby skorzystać z niższej, 9% stawki podatku należy spełnić…

Więcej

Reklamacje między przedsiębiorcami

Codziennością w funkcjonowaniu firm jest zakup i wymiana towarów między przedsiębiorstwami. Towar czasami może okazać się wadliwy, a zgodnie z prawem przedsiębiorca ma możliwość reklamacji uszkodzonego towaru. Ewentualne wady towaru należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy i poinformować go o zaistniałej sytuacji. Termin zgłoszenia nie jest jednoznacznie określony, ponieważ należy zrobić to niezwłocznie. Jednak najdłuższym możliwym terminem, w przypadku odwołania zgłoszenia jest 14 dni. Kwestia zawiadomienia sprzedawcy jest dobrowolna, może być telefoniczna,…

Więcej

Doradztwo dla firm

Prowadzenie własnej działalności jest dla wielu osób nie lada wyzwaniem z racji tego, iż wiążę się z licznymi przepisami prawa, wnioskami, formularzami oraz bieganiem po urzędach. Są to jednak elementy nieodłączne od własnej działalności. Wówczas przedsiębiorca ma dwa wyjścia – albo zająć się wszystkim samodzielnie i swój wolny czas przeznaczyć na takie załatwienia, albo nawiązać współpracę z profesjonalnym biurem rachunkowym, które oferuje doradztwo dla firm. Doradztwo może obejmować nie tylko…

Więcej

Import towarów z Chin

Wielu przedsiębiorców importuje towary z Chin, które są tam w znacznie niższych cenach. Jest to bardzo korzystny typ transakcji, ponieważ w innych krajach produkty z Chin można sprzedać, uzyskując spory zysk. Korzyści z importu jest równie wiele jak formalności. Odprawa celna i cło Proces importu towarów z Chin uwarunkowany jest przejściem przez procedury celno-skarbowe, które mogą okazać się dość trudne dla przedsiębiorcy. Przyśpieszyć ten proces może skorzystanie z agencji celnej,…

Więcej

Co to jest VAT?

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług to obowiązkowe świadczenie pieniężne obejmujące zarówno sprzedawców, jak i konsumentów. VAT doliczany jest do każdej przeprowadzonej transakcji. Podatek ten jest dodawany na każdym etapie produkcji danego dobra, obciążając jego wartość. Przedsiębiorca opłaca go w zależności od wysokości sprzedaży, jednak podczas dokonywania rozliczeń jest uprawniony do jego odliczenia. VAT to podatek pośredni, a więc nie jest on regulowany w poszczególnych urzędach, a w…

Więcej

Niewykazanie kosztów w KPiR

Przepisy prawa, jako jedną z najważniejszych cech Księgi Przychodów i Rozchodów, wskazują jej rzetelność, która powinna polegać na odzwierciedleniu stanu rzeczywistego. Jako drugą, równie istotną cechę wymieniają niewadliwość. Wskazanie w księdze kosztów, których zgodnie z przepisami prawa, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, nie ma wpływu na rzetelność KPiR. Podobnie spraw ma się w przypadku nieujęcia faktur dokumentujących wydatki inne niż koszt zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych i koszt…

Więcej

Rozliczenie VAT od importu towarów – ZMIANY!

Od 1 lipca 2020 roku nastąpi zmiana w rozliczaniu VAT-u z tytułu importu towarów. Właśnie dlatego Ministerstwo Finansów opracowało wyjaśnienia odnośnie wprowadzonych zmian w zakresie rozliczania owego VAT-u bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Zmiany, które weszły w życie z początkiem lipca w zakresie art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, wprowadzone przepisami art. 33 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku odnośnie zmiany…

Więcej

Indywidualne mikrorachunki podatkowe

W styczniu bieżącego roku, wdrożone zostały nowe przepisu podatkowe, które zapewniły powstanie indywidualnych rachunków dla każdego podatnika. Rachunki zostały wygenerowane dla podatników posiadających numer PESEL lub NIP – czyli dla wszystkich niezależnie od tego czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie. Rachunki służą do wpłacania wszystkich zobowiązań podatkowych, zarówno z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT, od osób prawnych – CIT jak i podatku od towarów i usług -…

Więcej

Został miesiąc na zgłoszenie firmy do CRBR

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce mają jeszcze miesiąc na złożenie wniosku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara w wysokości nawet 1 miliona złotych. Rejestr prowadzony przez Ministerstwo Finansów ma na celu gromadzić informacje na temat osób fizycznych sprawujących bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego. Do zgłoszenia firmy do rejestru zobowiązane są spółki z o.o., proste spółki akcyjne, spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i…

Więcej

Procedura składania czynnego żalu

Przedsiębiorca, który zapomniał złożyć deklarację podatkową lub uiścić należność z tytułu podatku, może podjąć próbę uniknięcia konsekwencji poprzez złożenie czynnego żalu. Zawiadomienie organów podatkowych o popełnionym błędzie lub nieterminowym wywiązaniu się z obowiązków podatkowych może być skuteczne tylko jeśli spełnionych zostanie kilka warunków. Przepisy prawa nie określają ściśle terminu, w jakim należy złożyć pismo. Aby było ono skuteczne musi jednak zostać przesłane zanim popełnienie zabronionego czynu zostanie udokumentowane i zanim…

Więcej