FORMA PRZEBITKOWA

  O formie przebitkowej słyszało stosunkowo niewiele osób. Jest to jedna z form prowadzenia rozliczeń księgowych. Forma ta wpisuje się w kategorię technik ręcznych, ale pomimo tego faktu, można stosować maszyny księgujące. Forma przebitkowa polega na prowadzeni kart kontowych oraz tworzeniu kartotek. To bardzo korzystne rozwiązanie w porównaniu do prowadzenia zwartych ksiąg. Warto zaznaczyć, że liczba zakładanych kont, uwarunkowana jest indywidualną decyzją klienta. Co zawierają karty kontowe? Przede wszystkim oryginalne…

Więcej

Wirtualne biuro

Wirtualne biuro to usługa „polegająca na prowadzeniu obsługi biurowej przez osoby trzecie bez konieczności fizycznej obecności biura”. Usługa ta pozwala zaoszczędzić olbrzymie koszty związane z wynajmem lokalu, zakupem wyposażenia biura, a także z zatrudnieniem personelu. Do podstawowych zadań wirtualnego biura należy: odbiór telefonów i faksów, odbieranie i przesyłanie korespondencji, obsługiwanie skrzynki elektronicznej, przechowywanie dokumentów, wsparcie księgowe, rejestracja podmiotów gospodarczych.Dodatkowo wirtualne biura świadczą usługi z zakresu wynajmu doskonale wyposażonych biur, sal…

Więcej

Outsourcing księgowy

Prowadzenie księgowości jest znienawidzonym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Częste modyfikacje w polskim prawie podatkowym, a także poważne konsekwencje wynikające z najdrobniejszych nawet błędów, uchybień i zaniedbań przerażają biznesmenów. Z tego powodu najczęściej decydują się oni na tak zwany outsourcing księgowy, czyli zlecenie swoich finansów oraz całej dokumentacji osobom z zewnątrz, przeważnie specjalistycznym biurom rachunkowym, ale i również samodzielnym księgowym. Zabiegi tych podmiotów, gwarantują poprawność, a co się z tym wiążę także bezpieczeństwo….

Więcej

A czym są pasywa?

Pasywa to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Ich pojęcie wiąże się ściśle z bilansem przedsiębiorstwa, w którym zawarte są posiadane przez jednostkę gospodarczą aktywa i pasywa. Źródła finansowania majątku możemy podzielić na dwie główne grupy. Są to: → kapitały własne, → kapitały obce. Te pierwsze są wartościami wniesionymi do firmy przez jej właścicieli (głównie kapitał zakładowy) oraz środkami uzyskanymi w ciągu wykonywania działalności, a będącymi własnością przedsiębiorstwa (na przykład zysk wypracowany…

Więcej

Wiemy, co to bilans – przejdźmy do aktywów

Aktywa są to środki gospodarcze, kontrolowane przez podmiot gospodarczy, o wiarygodnie określonej wartości. Środki te uzyskane zostały w wyniku zdarzeń przeszłych, a w przyszłości wpłyną na korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwa. Aby dany zasób majątkowy można było zaklasyfikować do grupy aktywów, musi on spełniać następujące warunki: → jego wartość musi być wiarygodnie określona. Wartość aktywów można ustalić określając: 1. Koszt zakupu. 2. Wartość wytworzenia. 3. Wartość rynkową. → musi istnieć w rezultacie…

Więcej

Podstawy, czyli czym jest bilans?

Bilans to dwustronne zestawienie wartości składników majątkowych czyli aktywów i pasywów, które sporządza się w określonej formie i na określony dzień. Bilans zestawia się według wzoru opublikowanego w załączniku do Ustawy o rachunkowości. Aby prawidłowo sporządzić bilans, należy pamiętać o: → dokładnym oznaczeniu podmiotu, dla którego sporządza się bilans, → określeniu dnia bilansowego, czyli daty, na którą sporządzamy bilans, → wyznaczeniu jednostek, w których wskazywane są dane liczbowe, → wyszczególnieniu…

Więcej

Nadrzędne zasady rachunkowości

Pomiar wyniku finansowego oraz wycena składników bilansu – oto przedmioty zainteresowania rachunkowości. W związku z nimi powstały zasady, którymi należy się kierować, by ustalić wynik finansowy i dokonać wyceny bilansowej. Do nadrzędnych zasad rachunkowości należy zaliczyć: Zasadę wiernego obrazu, która mówi, że jednostka finansowa zobowiązana jest jasno i rzetelnie przedstawiać swoją sytuację majątkową. Należy przez to rozumieć, że do jej obowiązków zalicza się stosowanie nadrzędnych i szczegółowych zasad wyceny oraz…

Więcej

Księgowość internetowa

Księgowość internetowa to nic innego jak program, który umożliwia prowadzenie księgowości dla danej działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwo. Prowadzenie księgowości za pomocą tego narzędzia jest najbardziej opłacalne dla małych przedsiębiorstw, których przychód opiera się na dużej liczbie dokumentów zawierających małe kwoty. W tym przypadku oszczędności są największe, gdyż biura rachunkowe zainteresowane są liczbą dokumentów. Z serwisu korzystać powinni przedsiębiorcy prowadzący księgowość za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów. Księgowość internetowa zyskuje coraz…

Więcej

Pełna księgowość – obowiązki, zalety, wady

Pełna księgowość jest najbardziej skomplikowaną, zaawansowaną, ale również najbardziej precyzyjną formą ewidencji operacji gospodarczych, dzięki której możliwa jest analiza, kontrola oraz generacja informacji na temat sytuacji przedsiębiorstwa w określonym momencie bądź na przestrzeni jakiegoś okresu. Aby dowiedzieć się jakie formy działalności gospodarczych są zobowiązane do jej prowadzenia, należy kliknąć tutaj. Przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych zostały ujęte w Ustawie o rachunkowości. Z prowadzeniem pełnej księgowości, jako że związana jest ona…

Więcej

Forma trzecia- księga przychodów i rozchodów

Księgę przychodów i rozchodów mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie- osób fizycznych jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają wartości 1,2 mln euro w polskiej walucie. Osoby, które wybrały tą formę księgowości, zobowiązane są do składania deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami, prowadzenia ewidencji przychodów oraz kosztów, prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. KPiR możemy prowadzić jeśli wybraliśmy opodatkowanie liniowe…

Więcej