Nadrzędne zasady rachunkowości

Pomiar wyniku finansowego oraz wycena składników bilansu – oto przedmioty zainteresowania rachunkowości. W związku z nimi powstały zasady, którymi należy się kierować, by ustalić wynik finansowy i dokonać wyceny bilansowej. Do nadrzędnych zasad rachunkowości należy zaliczyć: Zasadę wiernego obrazu, która mówi, że jednostka finansowa zobowiązana jest jasno i rzetelnie przedstawiać swoją sytuację majątkową. Należy przez to rozumieć, że do jej obowiązków zalicza się stosowanie nadrzędnych i szczegółowych zasad wyceny oraz…

Więcej

Księgowość internetowa

Księgowość internetowa to nic innego jak program, który umożliwia prowadzenie księgowości dla danej działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwo. Prowadzenie księgowości za pomocą tego narzędzia jest najbardziej opłacalne dla małych przedsiębiorstw, których przychód opiera się na dużej liczbie dokumentów zawierających małe kwoty. W tym przypadku oszczędności są największe, gdyż biura rachunkowe zainteresowane są liczbą dokumentów. Z serwisu korzystać powinni przedsiębiorcy prowadzący księgowość za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów. Księgowość internetowa zyskuje coraz…

Więcej

Pełna księgowość – obowiązki, zalety, wady

Pełna księgowość jest najbardziej skomplikowaną, zaawansowaną, ale również najbardziej precyzyjną formą ewidencji operacji gospodarczych, dzięki której możliwa jest analiza, kontrola oraz generacja informacji na temat sytuacji przedsiębiorstwa w określonym momencie bądź na przestrzeni jakiegoś okresu. Aby dowiedzieć się jakie formy działalności gospodarczych są zobowiązane do jej prowadzenia, należy kliknąć tutaj. Przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych zostały ujęte w Ustawie o rachunkowości. Z prowadzeniem pełnej księgowości, jako że związana jest ona…

Więcej

Forma trzecia- księga przychodów i rozchodów

Księgę przychodów i rozchodów mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie- osób fizycznych jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają wartości 1,2 mln euro w polskiej walucie. Osoby, które wybrały tą formę księgowości, zobowiązane są do składania deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami, prowadzenia ewidencji przychodów oraz kosztów, prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. KPiR możemy prowadzić jeśli wybraliśmy opodatkowanie liniowe…

Więcej

Kolejna forma- ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej. Wielkość podatku jest tutaj zależna od przychodów, które zostaną wygenerowane w toku prowadzonej działalności. Ustalając wielkość podatku nie możemy odliczyć kosztów. Z ryczałtu mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy założyli działalność indywidualną lub spółkę osobową pod warunkiem, że ich przychody nie przekraczają sumy 150 tysięcy euro. Chcąc wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, należy złożyć pisemne oświadczenie o wybraniu tej formy opodatkowania i…

Więcej

Pierwsza z uproszczonych form- karta podatkowa

Karta podatkowa jest najprostszą z form opodatkowania, która nie wymaga szczególnej znajomości przepisów czy skomplikowanych czynności. Wymaga jedynie wpłacania co miesiąc ustalonej kwoty, która nie zależy od generowanych przychodów. Stosują ją głównie małe przedsiębiorstwa nie zatrudniające wielu pracowników, posiadające swoją siedzibę w niewielkiej miejscowości. Większość biznesmenów zapewne chciałoby wybrać właśnie tą formę, jednak nie każdy może. Niestety przeznaczona jest ona dla nielicznych jednostek gospodarczych w tym głównie prowadzących działalność handlową,…

Więcej

Księgowość uproszczona

Uproszczona księgowość to zbiór reguł, które dotyczą procedury zbierania danych finansowych niezbędnych do ustalenia wysokości podatku, z jakiej firma zobowiązana jest rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym.  Informacje na temat, kto może ją stosować zostały opisane już wcześniej (znajdziesz je tutaj). Księgowość prosta opiera się na nieskomplikowanych mechanizmach. Została stworzona przez państwo z myślą o małych przedsiębiorstwach po to, by nie musiały one borykać się z problemami dotyczącymi ksiąg handlowych, których…

Więcej

Na początek- czym jest księgowość?

Jako że strona naszego biura rachunkowego została stworzona nie tylko z myślą o umożliwieniu naszym Klientom zapoznania się z ofertą, ale również po to, by pojawiały się tu cenne informacje z zakresu księgowości, powinniśmy zacząć od samej jej definicji. Często bowiem pojęcie to jest mylone z takimi wyrażeniami jak rachunkowość, kalkulacja czy sprawozdawczość. Mimo że pojęcia te łączy wiele cech, to oznaczają one co innego. Czym więc jest księgowość i…

Więcej