Podatek liniowy

Podatek liniowy to jedna z form opodatkowania przedsiębiorcy. Aktualnie wynosi on 19% i jest to stała stawka podatku od dochodu dla przedsiębiorców, którzy się na niego zdecydują. Domyślną formą opodatkowania są zasady ogólne według skali podatkowej, Jeżeli przedsiębiorca woli wybrać podatek liniowy, to powinien zgłosić to naczelnikowi urzędu skarbowego. W tym przypadku jest też zobowiązany do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Zalety podatku liniowego: – stała stawka opodatkowania, niezależna…

Więcej

Jaką księgowość wybrać dla firmy?

Niezależnie od tego czy chcesz wybrać księgowość internetową, czy tradycyjną powinieneś wziąć pod uwagę następujące kwestie. rodzaj prowadzonej działalności, ponieważ nie każde biuro oferuje obsługę pełnej księgowości, pracownicy, jeżeli zatrudniasz pracowników, sprawdź jaki jest koszt obsługi w biurze rachunkowym, dostęp przez Internet, sprawdź, czy biuro oferuje dostęp przez internet do podstawowych danych dotyczących Twojej działalności, opłaty, sprawdź dokładnie cennik usług.   Wybór rodzaju księgowości zależy od Ciebie i twoich potrzeb….

Więcej

Exit tax

Coraz więcej podejmowanych jest działań mających na celu minimalizację oszustw podatkowych. Z tego powodu ma zostać wprowadzona ustawa, która dotknie osoby opuszczające Polskę. Nowa danina ma zacząć obowiązywać od stycznia 2019 roku. Objęte tym podatkiem mają zostać realnie osiągnięty dochód, jak również hipotetyczne zyski z kapitału. Podatek będzie obciążał przedsiębiorstwa, które mają możliwość wypracowania dochodu w Polsce, ale jest on przenoszony za granicę kraju. Emigrantów obejmie podatek nałożony na potencjalny…

Więcej

Faktura uproszczona

Faktura, którą wystawia przedsiębiorca, może przybrać formę uproszczonego dokumentu. Kiedy jest to możliwe? W przypadku, gdy cena sprzedanego towaru lub usługi nie przekracza 450 złotych (lub 100 euro, jeśli jest wyrażona w tej właśnie walucie), możliwe jest wystawienie tzw. faktury uproszczonej. Podatnik sam może zdecydować o wystawieniu faktury uproszczonej lub też pełnej. Istnieją jednak wyjątki, które nie pozwalają na wystawienie takiego dokumentu nawet, jeśli jej wartość nie przekracza wyżej wymienionych….

Więcej

Forma tabelaryczna księgowości

Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem dotyczącym wszystkich przedsiębiorców oraz podmiotów funkcjonujących na rynku. Bardzo ważne jest, aby niezależnie od jej rodzaju była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ostatnio coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z księgowości zdalnej, która pozwala mieć dostęp do dokumentacji firmy niezależnie od miejsca. Warto jednak wspomnieć o jednej z form księgowości – formie tabelarycznej. Polega ona na prowadzeniu księgi dziennik-główna łączącej dwa urządzenia księgowe: – dziennik przeznaczony do…

Więcej

Korygowanie błędów w księgach rachunkowych z lat ubiegłych

W rocznych sprawozdaniach finansowych mogą zawierać się błędy, które zostaną wykryte w kolejnych latach prowadzenia działalności. Nasuwa się zatem pytanie o to jak skorygować zapisy w księgach rachunkowych z lat poprzednich? Za błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych uznaje się pominięcia i nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które powodują istotne zniekształcenia danych sprawozdawczych, przez co nie pozwalają na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej firmy, a także jej wyniku…

Więcej

Księgowanie różnic kursowych

Różnice kursowe, to różnice, które wynikają z transakcji dokonywanych w obcych walutach. Po takiej transakcji przedsiębiorca powinien dokonać odpowiedni zapis księgowy. Wówczas nastąpi obowiązek dwukrotnego przeliczenia operacji, w walucie obcej oraz na złotówki Przeliczenia należy dokonać według kursu Narodowego Banku Polskiego wypadającego na dzień, który poprzedza powstanie obowiązku podatkowego. Przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w walucie polskiej. Wyróżnia się dwa rodzaje różnic kursowych: – dodatnie, gdy sprzedawca otrzyma…

Więcej

Czy faktura VAT będzie ważna bez podpisu?

Przedsiębiorcy często mają wątpliwości dotyczące ich dokumentów. Najczęściej nurtuje ich pytanie czy są one wystawiane zgodnie z przepisami. Faktura będzie prawidłowo wystawiona, o ile będzie zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami rozporządzenia. Podpis nie jest wymagany, gdyż bez niego faktura nadal będzie odpowiednia. Co więc musi zawierać faktura, aby być poprawną? datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który identyfikuje fakturę, imiona, nazwiska oraz adresy podatnika i…

Więcej

Faktura zbiorcza

Faktura zbiorcza służy do dokumentowania odrębnych dostaw towarów bądź usług wykonywanych w trakcie jednego miesiąca. Co ważne musi dotyczyć jednego kontrahenta. Dokument ten powinien być wystawiony nie później niż do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w którym została dokonana dostawa towarów. Faktura zbiorcza powinna zawierać wszystkie elementy faktury standardowej, a więc między innymi datę wystawienia, nazwę podatnika, numer NIP, nazwę towaru bądź usługi, datę dokonania lub zakończenia dostawy…

Więcej

Księgowość w firmie

Prowadzenie każdego typu podmiotu działalności gospodarczej wiąże się z rozliczaniem jego ksiąg w odpowiedni sposób. Aktualnie rozróżnia się dwa systemy księgowe, za pomocą których prowadzi się rozliczenia finansowe przedsiębiorstw. Jest to księgowość pełna oraz uproszczona. Nie trudno się domyślić, że księgowość pełna jest procesem bardziej skomplikowanym w porównaniu do małej księgowości. Istnieje wiele czynników, które determinują decyzję związaną z wyborem odpowiedniej formy prowadzenia ksiąg rachunkowych firmy. Głównym z nich są…

Więcej