Sprzedaż ratalna – czym się cechuje i jakie warunki należy spełnić?

Sprzedaż ratalna jest często praktykowanym przez przedsiębiorców sposobem oferowania towarów klientom, którzy nie posiadają w momencie transakcji sprzedaży pełnej kwoty zapłaty. Pod pojęciem sprzedaży Kodeks Cywilny definiuje umowę, w której sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy, towarów lub usług i wydaje mu ową rzecz, a kupujący w zamian zobowiązuje się do odebrania przedmiotu i wypłaty należnej zapłaty. W przypadku sprzedaży ratalnej następuje ona w ramach działalności przedsiębiorstwa…

Więcej

Faktura korygująca

Faktura korygująca to specyficzny dokument księgowy. Wystawiana jest przez sprzedawcę w ściśle określonych sytuacjach np. zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania czy też zwrot towarów lub udzielenie rabatu. W zależności od przyczyny wystawienia korekty, różne są sposoby postępowania z nią.  Ustawa o VAT określa sytuację, w których podatnik jest zobligowany do wystawienia faktury korygującej. Wśród nich należy wyróżnić trzy grupy: zmniejszające podstawę opodatkowania, zwiększające podstawę opodatkowania, stwierdzające inne pomyłki. Prawo do…

Więcej

Certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem wydawanym przez właściwy organ administracji podatkowej, zawierającym informację o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika. Dokument ten potwierdza, że podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w danym państwie. W Polsce takiemu obowiązkowi, a więc od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, podlegają podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Certyfikat zwalnia od pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego lub umożliwia zastosowanie stawki wynikającej z…

Więcej

Czy można zaksięgować znalezioną fakturę?

Odnalezienie zagubionej lub przeoczonej faktury, która bez wątpienia mogłaby zostać zaliczona w firmowe koszty, to częsta sytuacja w wielu przedsiębiorstwach. Jeśli pomimo upływu czasu jest ona czytelna, można ją rozliczyć. Zgodnie z obowiązującym prawem, VAT z faktury zakupowej rozlicza się w okresie przypadającym na datę wystawienia faktury lub jednym z dwóch kolejnych okresów. Warto pamiętać, że na rozliczenie znalezionej faktury jest 5 lat od końca roku, w którym pojawiło się…

Więcej

Co można zaliczyć w koszty firmowe?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to duża odpowiedzialność, ale także podmiot generujący koszta. Nie wszyscy przedsiębiorcy mają jednak świadomość tego jak wykorzystać odpowiednio pozyskane środki, aby korzystnie wpłynęły na biznes oraz majątek spółki. Konieczność inwestycji to oczywistość, ponieważ ciągły proces towarzyszący na każdym etapie prowadzenia firmy. Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorcy przysługuje możliwość zaliczania niektórych wydatków w koszta firmy. Wówczas wydatki staną…

Więcej

Sposoby na dofinansowanie firmy

1. Aniołowie biznesu Pod tym określeniem kryją się zamożne osoby, które przeznaczają swój własny kapitał na finansowanie przedsięwzięć. Nabywają oni dzięki temu mniejszościowy pakiet udziałów w naszej firmie. To często osoby, które są na tzw. biznesowej emeryturze i zainteresowane są właśnie wspieraniem nowych projektów, ponieważ chcą uczestniczyć w procesie rozwoju gospodarki lub chcą nawiązać nowe kontakty biznesowe. 2. Inkubator przedsiębiorczości To instytucja, której celem jest wspieranie biznesu. Inkubatory zorganizowane są,…

Więcej

Przechowywanie księgi przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ważnym dokumentem księgowym. Z tej racji musi być właściwie przechowywana. Co to naprawdę oznacza? Aby KPiR była właściwie przechowywana musi:  być przechowywana w miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub miejscu wskazanym przez podatnika jako siedziba, znajdować się w każdym z zakładów przedsiębiorcy, gdy prowadzi on wielozakładowe przedsiębiorstwo (przedsiębiorca taki może prowadzić jedną KPiR pod warunkiem, że w każdym zakładzie prowadzona jest ewidencja sprzedaży, a księga znajduje…

Więcej

Zakończenie działalności

Przedsiębiorca likwidujący prowadzoną przez siebie firmę musi spełnić szereg warunków związanych z tą czynnością. Najważniejsze z nich to, te związane z przepisami podatkowymi. Na przedsiębiorcy ciążą obowiązki związane z zarządzaniem posiadanym majątkiem firmowym, który winien zostać wykonany z ostatnim dniem likwidacji firmy oraz stanowić wykaz wszystkich jego elementów składowych: – posiadanych środków trwałych, – firmowego wyposażenia, – wyrobów gotowych i poszczególnych materiałów, półwyrobów, – towarów przeznaczonych do sprzedaży. Dokonanie tej…

Więcej

Podatek dochodowy – czym jest?

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że rozpoczynając przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązani są do opłacania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych mogą od dochodu dokonać odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. Aby obliczyć podatek za dany okres rozliczeniowy, podatnik musi od kwoty przychodu odjąć koszty, następnie od otrzymanego wyniku dokonać odliczenia sumy wpłaconych składek. Tak wyliczoną kwotę pomnożyć należy przez 18%…

Więcej

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania spółki z o.o.

Mimo, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prawną przynoszącą duże korzyści, to niestety wiąże się z nią pewna wada. Podmiot gospodarczy ma z reguły więcej niż jednego właściciela. Co za tym idzie, stanowi osobny byt, który posiada osobny NIP oraz numer konta. Zarobione pieniądze będą więc własnością przedsiębiorstwa i przelane zostaną na jego konto. W takiej sytuacji otrzymany dochód zostanie obligatoryjnie opodatkowany ze strony administracji skarbowej. W kwestii…

Więcej