Podatek dochodowy – czym jest?

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że rozpoczynając przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązani są do opłacania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych mogą od dochodu dokonać odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. Aby obliczyć podatek za dany okres rozliczeniowy, podatnik musi od kwoty przychodu odjąć koszty, następnie od otrzymanego wyniku dokonać odliczenia sumy wpłaconych składek. Tak wyliczoną kwotę pomnożyć należy przez 18%…

Więcej

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania spółki z o.o.

Mimo, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prawną przynoszącą duże korzyści, to niestety wiąże się z nią pewna wada. Podmiot gospodarczy ma z reguły więcej niż jednego właściciela. Co za tym idzie, stanowi osobny byt, który posiada osobny NIP oraz numer konta. Zarobione pieniądze będą więc własnością przedsiębiorstwa i przelane zostaną na jego konto. W takiej sytuacji otrzymany dochód zostanie obligatoryjnie opodatkowany ze strony administracji skarbowej. W kwestii…

Więcej

Czym są dowody księgowe?

Dowody księgowe to podstawy zapisów, które w firmach występują w formie wielu rodzajów dokumentów. Wszelkie dokumenty stanowiące podstawę księgowania wymagają przed złożeniem kontroli, pod względem legalności oraz prawidłowości zdarzeń oraz operacji. Wykonanie badania merytorycznego i formalno-rachunkowego stwierdza się i uwidacznia poprzez złożenie podpisu osoby upoważnionej. Ustawa o rachunkowości nakłada na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą obowiązek wprowadzania do ksiąg rachunkowych zapisu każdego zdarzenia, które nastąpiło w danym okresie sprawozdawczym. Dowody księgowe…

Więcej

Premie pieniężne – czy są opodatkowane?

Pracownik podczas wykonywania określonego zawodu może otrzymać regulaminową premię po spełnieniu określonych wymagań wskazanych w regulacjach i ustawach i sporządzonych. Dodatkowy składnik wynagrodzenia podlega obowiązkowemu oskładkowaniu w wysokości około 20% pensji brutto. Od wypłaty potrącić można również zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości od 18% lub 32%. Premia uznaniowa podlega oskładkowaniu, jednak przepisy nie określają dokładnie sposobu przekazania informacji o przyznaniu premii uznaniowej. Podobnie jak inne składniki wynagrodzenia, dodatkowa suma…

Więcej

E-dowód od marca 2019 roku

Od 4 marca 2019 swój stary dowód osobisty można wymienić na nowy dokument wyposażony w specjalną warstwę elektroniczną, na której zapisane są dane jej właściciela. W e-dowodzie znajdziemy standardowe dane dotyczące osoby tj.: – imię i nazwisko, – płeć, – datę i miejsce urodzenia, – imiona rodziców, – zdjęcie, – numer PESEL, – obywatelstwo. Korzystając z e-dowodu będziemy mogli zalogować się na portale administracyjne takie jak np. ePUAP, dzięki czemu…

Więcej

Elektronizacja sprawozdań finansowych – kogo dotyczy i co oznacza?

Od 2019 roku wprowadzona została nowelizacja, w związku z którą nastąpiły rewolucyjne zmiany w elektronizacji plików, sprawozdań i rozliczeniach. Przedsiębiorca i podmioty, które stosują się do ustawy o rachunkowości zobowiązane zostały do sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej w formacie XML oraz potwierdzania dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Wymóg stosowania się do wysyłania pism przez Internet powoduje, że w praktyce nie będzie można już tworzyć papierowych deklaracji finansowych. Wnioskodawca…

Więcej

Wycena przedsiębiorstwa – metoda dochodowa

Metoda dochodowa jest najpopularniejszą metodą wyceny przedsiębiorstwa, chociaż jest przy tym wyjątkowo skomplikowana. W tym przypadku wartość przedsiębiorstwa stanowią jego przyszłe dochody po właściwym spożytkowaniu ich oczekiwaną stopą zwrotu. Jej popularność wymaga z racjonalnego podejścia do wyceny, które opiera się na wartości posiadanego majątku firmy w dniu wyceny, ale jej przewidywanych dochodów w przyszłości. Takie podejście umożliwia uzyskanie wartości zbliżonej do realnej wartości przedsiębiorstwa. Skomplikowana natura tego typu podejścia do…

Więcej

Ulga prorodzinna

Zgodnie z artykułem ustawy o ordynacji podatkowej pod pojęciem ulgi rozumie się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienie, odliczenie lub obniżkę kwoty, których zastosowanie powoduje obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę naliczoną. Ulga na dzieci to jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. Rozliczenie tej kwoty następuje dopiero po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Z tego rodzaju odliczenia skorzystać mogą podatnicy, którzy płacą podatek dochodowy według skali podatkowej,…

Więcej

ZUS 2019

Przedsiębiorcy w 2019 roku mogą opłacać składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych według jednej z następujących opcji: – ulga na start: składka zdrowotna – 342,32 zł e-składka – 342,32 zł – mały ZUS: ubezpieczenie społeczne bez chorobowego – 197,03 zł ubezpieczenie społeczne z chorobowym – 213,57 zł składka zdrowotna – 342,32 zł e-składka bez ubezpieczenia chorobowego – 539,35 zł e-składka z ubezpieczeniem chorobowym – 555,89 zł – ZUS od przychodów:…

Więcej

Pełna księgowość

Pełna księgowość (księgi rachunkowe) to bardzo zaawansowany, skomplikowany i sformalizowany proces ewidencji wszystkich operacji jakie zostały przeprowadzone w firmie. Dotyczy to także transakcji bezgotówkowych. Służy ona nie tylko do obliczenia wysokości podatku, ale także pozwala na zaciągnięcie informacji o stanie majątkowym działalności oraz o błędach jakie zostały popełnione. Dzięki temu można ich uniknąć w przyszłości. Zasady jej prowadzenia zostały ustalone w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76,…

Więcej