Jak sporządzić nowy JPK-VAT?

Zgodnie z tym, co zostało zaplanowane, nowa wersja pliku JPK-VAT będzie dokumentem elektronicznym, gdzie znajdować będą się zarówno deklaracje VAT, jak i cała ewidencja VAT. Planuje się, że plik ten będzie regularnie wysyłany w terminie odpowiednim dla złożenia danej deklaracji, co automatycznie oznacza, że: – podatnicy rozliczający się miesięcznie, będą zobowiązani złożyć tylko jeden dokument, – podatnicy rozliczający się kwartalnie, będą składać również JPK-VAT za okresy miesięczne, aczkolwiek za pierwsze…

Więcej

Jakie zdarzenia nie podlegają rejestracji w KPiR?

Wbrew pozorom nie wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące danej firmy należy ujmować w KPiR. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokonuje się zapisu tylko tych zdarzeń, które powodują konsekwencję na gruncie podatku dochodowego. (więcej…)

Więcej

Zobowiązanie podatkowe

Obowiązek podatkowy to konieczność zapłacenia określonej kwoty na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego. (więcej…)

Więcej

Przypomnienie z księgowości

Prowadzenie księgowości obowiązuje każdego przedsiębiorcę. Dla niektórych jest ona dużym utrudnieniem, a dla innym pomaga lepiej zarządzać firmą. To jak odbiera się księgowość zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób prowadzi się księgowość oraz kto się nią zajmuje.   (więcej…)

Więcej

Outsourcing księgowy

Outsourcing internetowy jest niczym innym jak przekazaniem swojej obsługi księgowej firmie z zewnątrz. Niesie to ze sobą mnóstwo korzyści. Przede wszystkim pozwala nam zaoszczędzić sporo czasu, który automatycznie możemy przeznaczyć na prowadzenie własnej działalności. (więcej…)

Więcej

Biznesplan

Dowiedz się więcej o PARAPODATKACH! Biznesplan to rodzaj dokumentu, który zawiera ocenę opłacalności jakiegoś przedsiębiorstwa. Gdy chcemy rozpocząć własną działalność gospodarczą, to powinniśmy sporządzić właśnie biznesplan. W dokumencie tym zawiera się cele i zadania jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Biznesplan tworzy się również w celu uzyskania funduszy z zewnątrz. Przykładowo kredytobiorca rozpatruje taki dokument i ocenia, czy nowe przedsięwzięcie będzie dochodowe. Biznesplan zawiera elementy takie, jak: analiza SWOT, analiza rynku,…

Więcej
O nas

O nas

Działamy na rynku od lat, co pozwoliło nam zdobyć potrzebne doświadczenie, na którym opieramy swoją pomoc skierowaną do naszych Klientów. Staramy się w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę, aby móc stosować we współpracy z Klientami bezpieczne i skuteczne rozwiązania. Staramy się, aby jakość świadczonych przez nas usług wzrastała z dnia na dzień. Gwarantujemy naszym Klientom najlepszą i najkorzystniejszą pomoc z zakresu księgowości, prawa gospodarczego oraz podatkowego.

Więcej

Analiza SWOT

Analiza SWOT najczęściej traktowana jest jako narzędzie analizy strategicznej, które służy do określenia najlepszych kierunków rozwoju badanego obiektu, np. przedsiębiorstwa czy kraju. Przy tworzeniu analizy SWOT uwzględnia się cel działania, otoczenie badanego obiektu, jego wnętrze poprzez identyfikację wewnętrznych i zewnętrznych czynników. (więcej…)

Więcej

Uproszczenia dla przedsiębiorców

Sprawdź, na czym polega firmowa rachunkowość! Coraz częściej słyszy się, że podejmowane są działania mające na celu zachęcić nas do podejmowania próby prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Co prawda jest spora liczba chętnych na zrealizowanie tego celu, ale większość z nich obawia się wszystkich skomplikowanych formalności związanych z późniejszym zarządzaniem firmą. Rząd stara się w jak największym stopniu ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie firmy, co powoduje coraz to więcej nowych pomysłów wdrażanych w życie….

Więcej