Skale podatkowe

Wybór skali podatkowej, jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie należy podjąć, rozpoczynając działalność gospodarczą. Wybór ten- ma znaczny wpływ na dalsze funkcjonowanie firmy oraz jej przyszły stan finansowy. (więcej…)

Więcej

Zerowy PIT dla młodych

Niedawno została przyjęta nowelizacja przepisów, która ma zacząć obowiązywać od sierpnia 2019 roku. Nowa ulga PIT dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. (więcej…)

Więcej

Pełna księgowość

Pełna księgowość (księgi rachunkowe) to bardzo zaawansowany, skomplikowany i sformalizowany proces ewidencji wszystkich operacji jakie zostały przeprowadzone w firmie. Dotyczy to także transakcji bezgotówkowych. (więcej…)

Więcej

Exit tax

Coraz więcej podejmowanych jest działań mających na celu minimalizację oszustw podatkowych. Z tego powodu ma zostać wprowadzona ustawa, która dotknie osoby opuszczające Polskę. Nowa danina ma zacząć obowiązywać od stycznia 2019 roku. Objęte tym podatkiem mają zostać realnie osiągnięty dochód, jak również hipotetyczne zyski z kapitału. (więcej…)

Więcej

Początek działalności bez składek ZUS

Od 30 kwietnia 2018 roku istnieje możliwość, aby osoba zakładająca własną działalność gospodarczą, nie musiała opłacać składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy. Należy jednak mieć na uwadze to, iż decydując się na zwolnienie z opłacania składek społecznych, jest się również na dany moment wykluczonym z opłacania składek takich, jak emerytalna, rentowa, wypadkowa oraz Fundusz Pracy. (więcej…)

Więcej

Przypomnienie z księgowości

Prowadzenie księgowości obowiązuje każdego przedsiębiorcę. Dla niektórych jest ona dużym utrudnieniem, a dla innym pomaga lepiej zarządzać firmą. To jak odbiera się księgowość zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób prowadzi się księgowość oraz kto się nią zajmuje.   (więcej…)

Więcej

Obsługa księgowa firmy

Sukces firmy – cel, który chce osiągnąć niejeden z nas, a jednak nie każdemu się to udaje. Wiele osób podejmuje się prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale ze skutkiem „nijakim” lub nawet dużo na tym tracąc. Co powoduje, że jednym udaje się osiągnąć sukces a innym nie? Właściwa organizacja i rozsądne zarządzanie finansami. (więcej…)

Więcej

Czym tak naprawdę jest rachunkowość?

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę główną! Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia rachunkowości. Jednak czym ona tak naprawdę jest i dlaczego jest tak ważna? (więcej…)

Więcej