Certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem wydawanym przez właściwy organ administracji podatkowej, zawierającym informację o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika. (więcej…)

Więcej

Podatek VAT zapłacony w innym kraju

Sporym procentem wśród zakupów dokonywanych przez polskie przedsiębiorstwa są transakcje z kontrahentami pochodzącymi z różnych krajów Unii Europejskiej. W takiej sytuacji polski przedsiębiorca niejednokrotnie zobowiązany jest do regulacji podatku od wartości dodanej. (więcej…)

Więcej