Jak uniknąć rachmistrza-oszusta?

W roku 2021 spis powszechny rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. i trwał będzie aż do 30 czerwca 2021 r. Obecnie jesteśmy na etapie prowadzenia prac organizacyjnych oraz przygotowawczych. Mimo tego, iż w Internecie można dokonać tzw. samospisu, warto wiedzieć, że takie działania będą również prowadzone przez ankieterów oraz rachmistrzów.

Tutaj pojawia się bardzo ważne pytanie – jak rozpoznać, że osoba podająca się za rachmistrza, naprawdę nim jest?
Otóż jak się okazuje, każdy rachmistrz ma obowiązek posiadania identyfikatora, na którym muszą znajdować się informacje takie, jak:
– zdjęcie osoby, która przeprowadza spis,
– pieczęć Urzędu Statystycznego,
– podpis rachmistrza,
– pieczęć oraz podpis dyrektora Urzędu Statystycznego,
– dane osobowe rachmistrza,
– teren prowadzonych działań,
– termin ważności legitymacji,
– numer legitymacji wraz z logo Centralnego Biura Spisowego.

UWAGA – owa legitymacja jest ważna wyłącznie z dowodem osobistym!

Warto również mieć na uwadze, iż obecnie rachmistrz nie będzie miał przy sobie teczek wypełnionych dokumentami oraz papierowymi formularzami. Otóż zostali oni wyposażeni w przenośne urządzenia elektroniczne, na których będą rejestrowane wszelkie informacje uzyskane od osób z którymi przeprowadzany będzie wywiad.

W razie większych wątpliwości co do osoby podającej się za rachmistrza, można dokonać dodatkowej weryfikacji pod numerami telefonu:
– 800 800 800 (telefony stacjonarne)
– 22 444 47 77 (telefony komórkowe)