Jak zmienić warunki umowy o pracę?

Obecna sytuacja w kraju wymusza na pracodawcach podejmowanie wielu decyzji związanych z reorganizacją miejsc pracy oraz ilości zatrudnionych pracowników. Często zdarza się, że pracodawcy chcą zachować wszystkie miejsca pracy, jednak koszty zmuszają ich do zwolnień.

Jak zmienić warunki zatrudnienia w zawartych już umowach? Na co warto zwrócić uwagę?

1. Aneks do umowy
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest aneks do umowy o pracę. Ten sposób wykorzystywany jest najczęściej w momencie:
– zmiany wysokości wynagrodzenia,
– zmiany wymiaru czasu pracy,
– zmiany stanowiska.
Istotnie należy zaznaczyć, że aneks stosowany jest w sytuacji, gdy na zmiany zgadza się zarówno pracodawca jak również pracownik.

2. Porozumienie zmieniające umowę
To rozwiązanie często wykorzystywane jest w sytuacji, gdy wprowadzane zmiany są korzystne dla pracownika. Bez wątpienia tutaj również na ustalenia muszą wyrazić zgodę dwie strony.

3. Wypowiedzenia warunków umowy
Sposób, o którym mowa, wykorzystywany jest w sytuacji, gdy pracownik nie wyraża zgody na zaproponowane przez pracodawcę zmiany warunków umowy (obniżenie wysokości wynagrodzenia, zmiana systemu naliczania premii, zmiana miejsca wykonywania pracy).