czynny_zal

czynny_zal

czynny_zal

Co jeżeli deklaracja podatkowa nie zostanie złożona w odpowiednim terminie?