Przedstawiciel podatkowy

Kto może zostać przedstawicielem podatkowym?
Podmiot, który chce pełnić funkcję przedstawiciela podatkowego musi spełniać szereg wymagań określonych w przepisach ustawy o VAT. Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Podmiot ten musi być zarejestrowany jako czynny płatnik podatku VAT lub VAT-UE, a także musi posiadać siedzibę na terytorium danego kraju. Osoba, która chce zostać przedstawicielem podatkowym nie może zalegać w określonym stopniu z wpłatami poszczególnych podatków dłużej niż 24 miesiące. Podmiot ten musi spełniać jeszcze jeden warunek, a mianowicie musi posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu doradztwa podatkowego.

Jakie są zadania przedstawiciela podatkowego?
Głównym zadaniem przedstawiciela podatkowego jest pomoc podatnikowi nieposiadającemu rezydencji w państwie, w którym następuje opodatkowanie. Zajmuje się on pomocą podczas rozliczania podatku należnego w danym państwie należącym do Unii Europejskiej. W sytuacji gdy podatnik nie dokona rozliczenia to przedstawiciel podatkowy zobowiązany jest do opłaty należnego podatku.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ NASZEGO FACEBOOK’A!