Wolny zawód

Podstawa oraz składki na ubezpieczenia społeczne nie mogą być ustalone na podstawie przychodów w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy wykonują wolne zawody są twórcami lub artystami. (więcej…)

Więcej