Biegły rewident

Biegły rewident to osoba fizyczna, która posiada zawodowe uprawnienia do wykonywania czynności rewizji finansowej. Potwierdzeniem nabytych uprawnień jest wpis do rejestru biegłych rewidentów. (więcej…)

Więcej