Odroczenie terminu na rozliczenie PIT za 2020 r.

W bieżącym roku podatnicy nie mają możliwości, aby rozliczenia PIT za 2020 rok przekazać w terminie późniejszym, a więc po 30 kwietnia 2021 roku. Istnieje jednak możliwość, aby o odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego ubiegać się indywidualnie – na wniosek, który następnie rozpatrywany jest przez właściwy Urząd Skarbowy. Spóźnienie rozliczenia podatku wiąże się z ryzykiem przyznania grzywny, ponieważ czyn ten stanowi wykroczenie skarbowe. Jednak, co ważne to to, iż Urzędy…

Więcej

Jak sporządzić nowy JPK-VAT?

Zgodnie z tym, co zostało zaplanowane, nowa wersja pliku JPK-VAT będzie dokumentem elektronicznym, gdzie znajdować będą się zarówno deklaracje VAT, jak i cała ewidencja VAT. Planuje się, że plik ten będzie regularnie wysyłany w terminie odpowiednim dla złożenia danej deklaracji, co automatycznie oznacza, że: – podatnicy rozliczający się miesięcznie, będą zobowiązani złożyć tylko jeden dokument, – podatnicy rozliczający się kwartalnie, będą składać również JPK-VAT za okresy miesięczne, aczkolwiek za pierwsze…

Więcej

Formy prowadzenia księgowości

Ustawa o Rachunkowości przewiduje różne formy prowadzenia księgowości. Nie każde przedsiębiorstwo ma jednak wybór co do formy. Niektóre firmy są zobligowane do prowadzenia ksiąg handlowych już na początku działalności- nawet jeśli jej rozmiar nie jest duży. Wszystko zależy od rodzaju działalności- czy jest to działalność jednoosobowa, a może spółka- osobowa lub kapitałowa. (więcej…)

Więcej

Dokumenty w firmie – sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokument tworzony w jednostce gospodarczej, który pokazuje jej stan finansowy. Informacje w nim umieszczone są wykorzystywane nie tylko przez podmiot gospodarczy, ale również mogą trafiać np. do władz państwa, członków określonych organizacji, różnych urzędów, darczyńców, sponsorów, a nawet do opinii publicznej. (więcej…)

Więcej

Obowiązki księgowego według prawa

Można powiedzieć, że księgowy jest bardzo zapracowaną osobą, chociaż nie zawsze jest to widoczne. Mimo tego, że osoba ta ma wiele obowiązków, ciąży na nie j także spora odpowiedzialność.  (więcej…)

Więcej

Obowiązki przedsiębiorcy względem dokumentacji firmowej

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do przechowywania dokumentów, powstających w firmie. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków, gdyż jego niedopełnienie może mieć bardzo poważne skutki, w przypadku wystąpienia kontroli podatkowej. (więcej…)

Więcej

Nadrzędne zasady rachunkowości

Pomiar wyniku finansowego oraz wycena składników bilansu – oto przedmioty zainteresowania rachunkowości. W związku z nimi powstały zasady, którymi należy się kierować, by ustalić wynik finansowy i dokonać wyceny bilansowej. (więcej…)

Więcej

Księgowość internetowa

Księgowość internetowa to nic innego jak program, który umożliwia prowadzenie księgowości dla danej działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwo. (więcej…)

Więcej

Pełna księgowość – obowiązki, zalety, wady

Pełna księgowość jest najbardziej skomplikowaną, zaawansowaną, ale również najbardziej precyzyjną formą ewidencji operacji gospodarczych, dzięki której możliwa jest analiza, kontrola oraz generacja informacji na temat sytuacji przedsiębiorstwa w określonym momencie bądź na przestrzeni jakiegoś okresu. (więcej…)

Więcej

Forma trzecia- księga przychodów i rozchodów

Księgę przychodów i rozchodów mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie- osób fizycznych jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają wartości 1,2 mln euro w polskiej walucie. (więcej…)

Więcej