Bon zatrudnieniowy

Bon zatrudnieniowy jest gwarancją refundacji dla pracodawcy części wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne wraz z zatrudnieniem posiadacza takiego bonu. Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest zachęcenie młodych osób bezrobotnych do podejmowania samodzielnych działań, które mają przyczynić się do znalezienia przez nich zatrudnienia. (więcej…)

Więcej