Wypełnianie i składanie deklaracji VAT-R

Rejestracja podmiotu jako czynnego płatnika VAT to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który chce dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub utracił możliwość korzystania z podmiotowego zwolnienia z podatku. Deklaracja VAT-R definicja Zgłoszenie do rejestru odbywa się na formularzu VAT-R. Jest to druk służący rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług, czyli VAT. Wypełnianie VAT-R Formularz VAT-R składa się z 6 sekcji, z których 5…

Więcej

Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie

Czasem dochodzi do sytuacji gdy przedsiębiorca umyślnie bądź nieumyślnie nie złoży deklaracji VAT w odpowiednim terminie. Co wtedy? W takiej sytuacji grożą mu sankcje karno-skarbowe. Ich uniknięcie możliwe jest poprzez tak zwany czynny żal. (więcej…)

Więcej