Co musi zawierać prawidłowo wystawiony paragon?

Prawidłowo wystawiony paragon musi składać się z elementów: nazwy firmy i adres siedziby gdzie prowadzona jest sprzedaż, imię i nazwisko osoby będącej jej właścicielem z adresem miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer wydruku paragonu fiskalnego, datę i dokładną godzinę sprzedaży, oznaczenie paragonu jako “paragon fiskalny”, nazwy sprzedanego produktu bądź wykonanej usługi która umożliwia ich bezproblemową identyfikację, jednostkową cenę sprzedanego wyrobu, zsumowaną wartość sprzedanych wyrobów, stawki podatku VAT, wartość rabatów…

Więcej