Faktoring

Faktoring to usługa księgowa, która opiera się na nabywaniu wierzytelności przez Faktora, a następnie ich finansowaniu i zarządzaniu nimi. Tak więc to faktorant otrzymuje zapłatę po zrealizowaniu sprzedaży i przesłaniu do faktora kopii faktur. (więcej…)

Więcej