JPK

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa. (więcej…)

Więcej