Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa jest organem administracji skarbowej i celnej w Polsce. Jest to organ, którego zadaniem jest kontrola wypełnianych obowiązków podatkowych przez podatników oraz weryfikacja prawidłowości. Definicja ustawowa: Art. 1 ust. 2–3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej stanowi, że: 2. KAS [Krajowa Administracja Skarbowa] stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych,…

Więcej