Różnice w prowadzeniu KPiR

Prowadzeniem KPiR może zajmować się zarówno sam przedsiębiorca, jak i biuro rachunkowe. Różnice te mają wpływ na pewne zasady, dotyczące prowadzenia księgowości w ten sposób.  Sposób ewidencji księgowej nie zmienia się w przypadku prowadzenia KPiR przez biura rachunkowe. Ciągle obowiązuje zasada, że zapisy w księdze muszą być dokonywane na podstawie odpowiednich dowodów księgowych, chronologicznie i systematycznie.   (więcej…)

Więcej