Rachunek kosztów

Rachunek kosztów to ogół działań, które zmierzają do zobrazowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jest procesem w rachunkowości, który polega na ocenie kosztów nakładów na wszystkich etapach produkcji i kosztów stałych takich, jak amortyzacja. Ocenę sytuacji finansowej umożliwią najpierw zmierzone oddzielnie, a następnie porównane koszty nakładów z wynikami. (więcej…)

Więcej

Insourcing – definicja

Insourcing – przeciwieństwo outsourcingu, które polega na przekazywaniu procesów lub niektórych działań biznesowych danej jednostki, które są realizowane w ramach działalności firmy, a których wykonaniem zajmują się firmy zewnętrzne, do specjalnie przygotowanych oraz wyodrębnionych komórek organizacyjnych. (więcej…)

Więcej