Dowód księgowy

Celem dowodu księgowego jest udokumentowanie dokonanego zapisu w księgach rachunkowych. (więcej…)

Więcej