Premia, a nagroda

Prócz wynagrodzenia pracodawca często wyposaża pracownika w dodatkowe świadczenia pieniężne, które potocznie nazywane są premiami lub nagrodami. Pojęcia te jednak nie oznaczają dokładnie tego samego, dlatego ich zamienne stosowanie jest po prostu błędne i może wprowadzać pracownika w błąd. (więcej…)

Więcej