Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie

Czasem dochodzi do sytuacji gdy przedsiębiorca umyślnie bądź nieumyślnie nie złoży deklaracji VAT w odpowiednim terminie. Co wtedy? W takiej sytuacji grożą mu sankcje karno-skarbowe. Ich uniknięcie możliwe jest poprzez tak zwany czynny żal. (więcej…)

Więcej