Kolejne zmiany w Kodeksie pracy

Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji dotyczący obowiązku pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. Przepisy zawarte w Kodeksie pracy mają obowiązywać od 1 września 2016 roku. (więcej…)

Więcej