Reklamacje między przedsiębiorcami

Codziennością w funkcjonowaniu firm jest zakup i wymiana towarów między przedsiębiorstwami. Towar czasami może okazać się wadliwy, a zgodnie z prawem przedsiębiorca ma możliwość reklamacji uszkodzonego towaru. Ewentualne wady towaru należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy i poinformować go o zaistniałej sytuacji. Termin zgłoszenia nie jest jednoznacznie określony, ponieważ należy zrobić to niezwłocznie. Jednak najdłuższym możliwym terminem, w przypadku odwołania zgłoszenia jest 14 dni. Kwestia zawiadomienia sprzedawcy jest dobrowolna, może być telefoniczna,…

Więcej