Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Spółka z o.o., jako osoba prawna, sama odpowiada za zobowiązania. Wspólnicy zaś, co do zasady, za nie nie odpowiadają, chyba że zachodzą wskazane przez prawo przypadki. Wskazuje ono poniższe sytuacje, gdy mamy do czynienia z odpowiedzialnością wspólnika. (więcej…)

Więcej