Obowiązek przedsiębiorcy – sprawozdanie finansowe

Przedsiębiorcy, objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej rachunkowości, zobowiązani są do sporządzania i składania corocznych sprawozdań finansowych. Termin ich złożenia w KRS  oraz w Urzędzie Skarbowym mija 31 marca. Sporządzenia sprawozdania finansowego dokonuje się pod koniec okresu sprawozdawczego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. (więcej…)

Więcej

Przypomnienie z księgowości

Prowadzenie księgowości obowiązuje każdego przedsiębiorcę. Dla niektórych jest ona dużym utrudnieniem, a dla innym pomaga lepiej zarządzać firmą. To jak odbiera się księgowość zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób prowadzi się księgowość oraz kto się nią zajmuje.   (więcej…)

Więcej

Stosunek cywilnoprawny

Stosunek cywilnoprawny to stosunek regulowany przepisami prawa cywilnego. Wyróżnia się proste stosunki cywilnoprawne, w których jedna ze stron jest zobowiązana a druga uprawniona. Istnieją również stosunki, w których obie strony stosunku są jednocześnie uprawnione oraz zobowiązane, czego przykładem jest umowa sprzedaży. (więcej…)

Więcej

Formy prowadzenia księgowości

Ustawa o Rachunkowości przewiduje różne formy prowadzenia księgowości. Nie każde przedsiębiorstwo ma jednak wybór co do formy. Niektóre firmy są zobligowane do prowadzenia ksiąg handlowych już na początku działalności- nawet jeśli jej rozmiar nie jest duży. Wszystko zależy od rodzaju działalności- czy jest to działalność jednoosobowa, a może spółka- osobowa lub kapitałowa. (więcej…)

Więcej

Niezbędne elementy umowy z biurem rachunkowym

Wybór outsourcingu księgowego staje się coraz popularniejszy pośród wielu przedsiębiorców. Przynosi wiele korzyści, takich jak mniejsze koszty czy lepsza jakość obsługi. Niestety niektóre z rodzajów outsourcingów mogą stanowić zagrożenia. Jedno z nich znajduje się w niewłaściwie sporządzonej umowie. (więcej…)

Więcej

Wycena aktywów i pasywów

Składniki majątku i źródeł ich finansowania wycenia się stosując się do rzeczywiście poniesionych na ich nabycie/ wytworzenie kosztów z zachowaniem zasady ostrożności. (więcej…)

Więcej

Kompetencje biura rachunkowego

Biuro rachunkowe jest przedsiębiorstwem zajmującą się profesjonalnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Jego działalność regulowana jest przepisami ustawy o rachunkowości. Określają one, jakie warunki należy spełnić aby prowadzić księgi rachunkowe innych podmiotów. (więcej…)

Więcej

Badanie księgowe sprawozdania finansowego

Sporządzanie sprawozdania finansowego nie raz wiąże się spełnieniem dodatkowego obowiązku, jakim jest badanie księgowe sprawozdania finansowego (zwane także audytem księgowym). (więcej…)

Więcej