Jak sporządzić nowy JPK-VAT?

Zgodnie z tym, co zostało zaplanowane, nowa wersja pliku JPK-VAT będzie dokumentem elektronicznym, gdzie znajdować będą się zarówno deklaracje VAT, jak i cała ewidencja VAT. Planuje się, że plik ten będzie regularnie wysyłany w terminie odpowiednim dla złożenia danej deklaracji, co automatycznie oznacza, że: – podatnicy rozliczający się miesięcznie, będą zobowiązani złożyć tylko jeden dokument, – podatnicy rozliczający się kwartalnie, będą składać również JPK-VAT za okresy miesięczne, aczkolwiek za pierwsze…

Więcej