Zmiany z 9% stawką CIT

Rząd planuje nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  ma zostać podniesiony limit przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9% stawki CIT. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyróżnia dwie stawki podatku CIT: 19% liczona od podstawy opodatkowania, 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych Obecnie, aby skorzystać z niższej, 9% stawki podatku należy spełnić…

Więcej

Indywidualne mikrorachunki podatkowe

W styczniu bieżącego roku, wdrożone zostały nowe przepisu podatkowe, które zapewniły powstanie indywidualnych rachunków dla każdego podatnika. Rachunki zostały wygenerowane dla podatników posiadających numer PESEL lub NIP – czyli dla wszystkich niezależnie od tego czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie. Rachunki służą do wpłacania wszystkich zobowiązań podatkowych, zarówno z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT, od osób prawnych – CIT jak i podatku od towarów i usług -…

Więcej

Podatek CIT w spółce z o.o.

Dochód spółki z o.o., a więc fakt finansowo-prawny wypracowanych przez nią nadwyżek przychodów względem kosztów, podlega rozliczeniu w formule podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) według stawki 19% lub 9%. Tę drugą stawkę wprowadzono w 2019 roku.  (więcej…)

Więcej