Podatek leśny

Podatek leśny jest to podatek bezpośredni płacony w gminach. Ta forma opodatkowania w sporym stopniu zbliżona jest do podatku rolnego, obejmująca swoim zakresem powierzchnię lasu, wyrażoną w hektarach. (więcej…)

Więcej