Zmiany dotyczące WIS od 2021

Rok 2021 przyniesie wiele zmian podatkowych. Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt ustawy. Zmiany w kwestii fakturowania, eksportu czy pakiet slim VAT to tylko część modernizacji. W ramach ustawy doprecyzowano konstrukcję VAT dotycząca między innymi WIS (Wiążącej informacji stawkowej) czyli decyzji ułatwiającej stosowanie przepisów związanych z VAT i ich ochronę tym zakresie. WIS obowiązuje od 1 listopada 2019 roku, i od tego momentu podatnicy mają możliwość występowania z wnioskiem o jego…

Więcej

Co to jest VAT?

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług to obowiązkowe świadczenie pieniężne obejmujące zarówno sprzedawców, jak i konsumentów. VAT doliczany jest do każdej przeprowadzonej transakcji. Podatek ten jest dodawany na każdym etapie produkcji danego dobra, obciążając jego wartość. Przedsiębiorca opłaca go w zależności od wysokości sprzedaży, jednak podczas dokonywania rozliczeń jest uprawniony do jego odliczenia. VAT to podatek pośredni, a więc nie jest on regulowany w poszczególnych urzędach, a w…

Więcej