Zmiany dotyczące WIS od 2021

Rok 2021 przyniesie wiele zmian podatkowych. Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt ustawy. Zmiany w kwestii fakturowania, eksportu czy pakiet slim VAT to tylko część modernizacji. W ramach ustawy doprecyzowano konstrukcję VAT dotycząca między innymi WIS (Wiążącej informacji stawkowej) czyli decyzji ułatwiającej stosowanie przepisów związanych z VAT i ich ochronę tym zakresie. WIS obowiązuje od 1 listopada 2019 roku, i od tego momentu podatnicy mają możliwość występowania z wnioskiem o jego…

Więcej

Certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem wydawanym przez właściwy organ administracji podatkowej, zawierającym informację o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika. (więcej…)

Więcej

Podatek VAT zapłacony w innym kraju

Sporym procentem wśród zakupów dokonywanych przez polskie przedsiębiorstwa są transakcje z kontrahentami pochodzącymi z różnych krajów Unii Europejskiej. W takiej sytuacji polski przedsiębiorca niejednokrotnie zobowiązany jest do regulacji podatku od wartości dodanej. (więcej…)

Więcej