Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa jest organem administracji skarbowej i celnej w Polsce. Jest to organ, którego zadaniem jest kontrola wypełnianych obowiązków podatkowych przez podatników oraz weryfikacja prawidłowości. Definicja ustawowa: Art. 1 ust. 2–3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej stanowi, że: 2. KAS [Krajowa Administracja Skarbowa] stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych,…

Więcej

Przedstawiciel podatkowy

Kto może zostać przedstawicielem podatkowym? Podmiot, który chce pełnić funkcję przedstawiciela podatkowego musi spełniać szereg wymagań określonych w przepisach ustawy o VAT. Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Podmiot ten musi być zarejestrowany jako czynny płatnik podatku VAT lub VAT-UE, a także musi posiadać siedzibę na terytorium danego kraju. Osoba, która chce zostać przedstawicielem podatkowym nie może zalegać w określonym…

Więcej