Odwołanie pracownika z urlopu

Każdy pracownik ma prawo do płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Przepisy przewidują możliwość podzielenia urlopu na części, z których jedna powinna trwać nie mniej niż 2 tygodnie czyli 14 dni kalendarzowych. (więcej…)

Więcej