Elektroniczna dokumentacja pracownicza

Została podpisana ustawa, dzięki której czas przechowywania akt pracowniczych zostanie znacząco skrócony. Wprowadzona zostanie również możliwość przechowywania tych akt w formie elektronicznej. (więcej…)

Więcej