Przedstawiciel podatkowy

Kto może zostać przedstawicielem podatkowym? Podmiot, który chce pełnić funkcję przedstawiciela podatkowego musi spełniać szereg wymagań określonych w przepisach ustawy o VAT. Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Podmiot ten musi być zarejestrowany jako czynny płatnik podatku VAT lub VAT-UE, a także musi posiadać siedzibę na terytorium danego kraju. Osoba, która chce zostać przedstawicielem podatkowym nie może zalegać w określonym…

Więcej