Obowiązek przedsiębiorcy – sprawozdanie finansowe

Przedsiębiorcy, objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej rachunkowości, zobowiązani są do sporządzania i składania corocznych sprawozdań finansowych. Termin ich złożenia w KRS  oraz w Urzędzie Skarbowym mija 31 marca. Sporządzenia sprawozdania finansowego dokonuje się pod koniec okresu sprawozdawczego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. (więcej…)

Więcej

Obsługa księgowa firmy

Sukces firmy – cel, który chce osiągnąć niejeden z nas, a jednak nie każdemu się to udaje. Wiele osób podejmuje się prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale ze skutkiem „nijakim” lub nawet dużo na tym tracąc. Co powoduje, że jednym udaje się osiągnąć sukces a innym nie? Właściwa organizacja i rozsądne zarządzanie finansami. (więcej…)

Więcej

Wariant rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat może być sporządzany w jednym z dostępnych wariantów. To jaki przedsiębiorca będzie mógł wybrać zależy od tego, w jaki sposób ewidencjonuje koszty. Jeżeli zapisuje operacje zarówno na kontach zespołu nr 4 i zespołu nr 5 może wybrać dowolny z wariantów. W przeciwnych przypadkach, gdy ewidencje prowadzi się na kontach zespołu nr 4 należy wybrać wariant porównawczy, a jeżeli na kontach zespołu nr 5 wariant kalkulacyjny. (więcej…)

Więcej

Księgowość w spółce z o.o.

Księgowość w spółce z o.o. prowadzona jest podobnie jak w spółce akcyjnej. Spółka ta od początku swojego istnienia ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Należy więc na początek każdego nowego roku rozliczeniowego oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej założyć księgę rachunkową. (więcej…)

Więcej

Kreatywna księgowość

Księgowość kreatywna, często nazywana również “agresywną” i jest stosunkowo coraz częściej spotykanym zjawiskiem. (więcej…)

Więcej

Rok obrotowy

Rok obrotowy to inaczej rok podatkowy. W prawie podatkowym, rok obrotowy zwykle pokrywa się z kalendarzowym. Jest to okres rozliczeniowy, który trwa 12 następujących po sobie miesięcy. Czasem rok podatkowy to nie to samo co kalendarzowy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych trwa on od 1 października, a w Wielkiej Brytanii od 6 kwietnia. (więcej…)

Więcej

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych. Rejestrowane są w nich zapisy operacji gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym. W księdze rachunkowej prócz zapisów księgowych odnaleźć można obroty i salda, księgę główną, księgi pomocnicze, a także składniki aktywów i pasywów. (więcej…)

Więcej

Rachunkowość, a księgowość

Wiele osób pomiędzy rachunkowością, a księgowością błędnie stawia znak równości, traktując je jako swoje synonimy. Są to jednak dwa osobne zagadnienia, co prawda znacznie ze sobą powiązane, jednak oznaczające zupełnie coś innego. (więcej…)

Więcej

Rachunek zysków i strat

W sprawozdaniu tym następuje rozwinięcie wyniku bilansowego, które wskazuje na ekonomiczną strukturę i źródło powstania. W sprawozdaniu tym następuje rozwinięcie wyniku bilansowego, które wskazuje na ekonomiczną strukturę i źródło powstania. (więcej…)

Więcej