Leasing

Leasing w Polsce regulowany jest przez Kodeks cywilny. W ramach leasingu jedna ze stron umowy nazywana leasingodawcą przekazuje drugiej stronie umowy czyli leasingobiorcy prawo do korzystania z określonej rzeczy i na określony w umowie czas, w zamian za opłaty ratalne. (więcej…)

Więcej