Zmiany dotyczące WIS od 2021

Rok 2021 przyniesie wiele zmian podatkowych. Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt ustawy. Zmiany w kwestii fakturowania, eksportu czy pakiet slim VAT to tylko część modernizacji. W ramach ustawy doprecyzowano konstrukcję VAT dotycząca między innymi WIS (Wiążącej informacji stawkowej) czyli decyzji ułatwiającej stosowanie przepisów związanych z VAT i ich ochronę tym zakresie. WIS obowiązuje od 1 listopada 2019 roku, i od tego momentu podatnicy mają możliwość występowania z wnioskiem o jego…

Więcej

Rozliczenie VAT od importu towarów – ZMIANY!

Od 1 lipca 2020 roku nastąpi zmiana w rozliczaniu VAT-u z tytułu importu towarów. Właśnie dlatego Ministerstwo Finansów opracowało wyjaśnienia odnośnie wprowadzonych zmian w zakresie rozliczania owego VAT-u bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Zmiany, które weszły w życie z początkiem lipca w zakresie art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, wprowadzone przepisami art. 33 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku odnośnie zmiany…

Więcej