Zwolnienie dyscyplinarne

Istnieją szczególne przypadki, gdy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem z dnia na dzień bez wypowiedzenia. Jest to tak zwane zwolnienie dyscyplinarne. (więcej…)

Więcej