Mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment) obowiązuje już od 2018 roku. Celem jego wprowadzenia jeszcze uszczelnienie systemu podatkowego obowiązującego w Polsce oraz walka z wyłudzeniami podatku VAT. Mechanizm polega na stosowaniu podzielonego systemu płatności w transakcjach między firmami. W początkowych etapach jego wprowadzania był dobrowolny. Od 2019 roku split payment stał się obowiązkowym narzędziem przy realizacji transakcji sprzedaży towarów i usług. Warto zaznaczyć, że obowiązkowy split payment ma miejsce, gdy kwota faktury przekracza…

Więcej

Split payment

Model podzielonej płatności związany jest z podatkiem VAT. System ten został wprowadzony w celu zmniejszenia luki podatkowej w VAT, która w Polsce ma tendencję rosnącą. (więcej…)

Więcej