Co zawiera informacja uzupełniająca?

Sporządzając sprawozdanie mikro jednostki należy wykonać bilans, rachunek zysków i strat oraz dołączyć informację uzupełniającą do sprawozdania. Taki sposób wykonywania sprawozdań finansowych jest znacznie prostszy. Procedura sporządzenia bilansu czy rachunku zysków i strat jest dobrze znana wszystkim, którzy się tym zajmują. (więcej…)

Więcej