Obowiązek przedsiębiorcy – sprawozdanie finansowe

Przedsiębiorcy, objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej rachunkowości, zobowiązani są do sporządzania i składania corocznych sprawozdań finansowych. Termin ich złożenia w KRS  oraz w Urzędzie Skarbowym mija 31 marca. Sporządzenia sprawozdania finansowego dokonuje się pod koniec okresu sprawozdawczego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. (więcej…)

Więcej

Jak zbudowane jest sprawozdanie finansowe?

Obowiązkiem wielu przedsiębiorców jest sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki pod koniec okresu sprawozdawczego. Każdy taki dokument musi odznaczać się cechami takimi, jak rzetelność, kompletność, porównywalność, sprawdzalność, terminowość oraz ciągłość. (więcej…)

Więcej

Dokumenty w firmie – sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokument tworzony w jednostce gospodarczej, który pokazuje jej stan finansowy. Informacje w nim umieszczone są wykorzystywane nie tylko przez podmiot gospodarczy, ale również mogą trafiać np. do władz państwa, członków określonych organizacji, różnych urzędów, darczyńców, sponsorów, a nawet do opinii publicznej. (więcej…)

Więcej

Badanie księgowe sprawozdania finansowego

Sporządzanie sprawozdania finansowego nie raz wiąże się spełnieniem dodatkowego obowiązku, jakim jest badanie księgowe sprawozdania finansowego (zwane także audytem księgowym). (więcej…)

Więcej

Co zawiera informacja uzupełniająca?

Sporządzając sprawozdanie mikro jednostki należy wykonać bilans, rachunek zysków i strat oraz dołączyć informację uzupełniającą do sprawozdania. Taki sposób wykonywania sprawozdań finansowych jest znacznie prostszy. Procedura sporządzenia bilansu czy rachunku zysków i strat jest dobrze znana wszystkim, którzy się tym zajmują. (więcej…)

Więcej