Stosunek cywilnoprawny

Stosunek cywilnoprawny to stosunek regulowany przepisami prawa cywilnego. Wyróżnia się proste stosunki cywilnoprawne, w których jedna ze stron jest zobowiązana a druga uprawniona. Istnieją również stosunki, w których obie strony stosunku są jednocześnie uprawnione oraz zobowiązane, czego przykładem jest umowa sprzedaży. (więcej…)

Więcej