Umowa o pracę po zmianach w Kodeksie pracy

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy, które weszły w życie 22 lutego 2016 roku, nakładają na przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników na umowę o pracę obowiązek korzystania z nowego wzoru umowy o pracę.  (więcej…)

Więcej